عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

به گفته بهترین وکیل خانواده در مشهد آوردن جهیزیه از نظر حقوقی، نوعی اباحه تصاحب است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرگاه زن اراده کند، می‌تواند جهیزیه را به فرد دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند. اما از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا برای برطرف کردن نیازهای افراد آن مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود، هنگام ترک خانه شوهری و با ازبین رفتن نکاح، این درگیری به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟ در ادامه با مقاله استرداد جهیزیه همراه ما باشید تا شما عزیزان را به بهترین نحو راهنمایی نمایم.

سیاهه چیست؟

زن تمامی اقلام و وسایلی که به منزل شوهر می برد را در لیستی به نام سیاهه جهیزیه یادداشت می کند.

معمولا برگه ای در صفحه آخر عقدنامه وجود دارد که اقلام خریداری شده توسط زوجه در آن قید می شود. اما در مواردی نیز دیده شده که در برگه ای جدا از عقدنامه خانواده ها یادداشت کرده اند.

بهتر است بدانید که امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت وی نیز در سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد.

برای اینکه دادگاه رای به استرداد جهیزیه دهد بایستی به دادخواست استرداد جهیزیه، سیاهه اموالی که به تأیید داماد رسیده است نیز ضمیمه شود. و در صورت نبودن سیاهه دراین صورت باید با سایر ادله استرداد جهاز خود را در محکمه ثابت کنید. به عنوان مثال اگر اجناس دارای فاکتور خرید معتبر به نام زوجه یا خانواده او باشند، ارائه گردد. در صورت فقدان سیاهه و فاکتور خرید معمولاً شهادت شهود، بعنوان راهکاری برای کشف حقیقت پیشنهاد می شود. دراین حالت زوجه باید استشهادیه ای را شامل لیست اقلام جهیزیه برای استرداد جهیریه تنظیم نماید که به امضای چند تن از اقوام، دوستان و آشنایان برسد و قاضی با شنیدن شهادت شهود علم به مالکیت زوجه بر اموال جهیزیه پیدا می کند. 

نکته: همانطور که ذکر شد جهیزیه مالی است که متعلق به زن است و اگر زمانی زن فوت کند، اموالی که از او به جا می ماند به میزان سهم الارث به وراث تعلق می گیرد.

عباس شفیعی بهترین وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

بردن جهیزیه بدون اجازه شوهر

برای استرداد جهیزیه نیازی به اجازه شوهر نیست. اما استرداد بدون مجوز دادگاه، بهتر است در حضور چند نفر از همسایگان به عنوان شاهد انجام شود.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس

روش های قانونی استرداد جهیزیه

 • توافق طرفین جهت استرداد
 • اقدام از طریق لیست جهیزیه
 • شهادت شهود

مدارک مورد نیاز استرداد جهاز

 • سند نکاحیه
 • اظهارنامه (در صورت وجود)
 • لیست جهیزیه (سیاهه) در صورت وجود
 • شهادت شهود
 • اقرار زوج
 • فاکتور خرید لوازم جهیزیه (در صورت نبود سیاهه)

مدت زمان استرداد جهیزیه

استرداد جهاز هزینه زیادی دربر ندارد و مراحل دریافت آن هم ساده و هم سریع است. زوجه تنها باید یک دادخواست ارائه کند و سیاهه جهیزیه را در صورت وجود به دادگاه ارائه کند تا ظرف یک یا دو ماه جهیزیه خود را دریافت کند. در نتیجه پروسه استرداد از زمان شروع و اقدام تا دریافت آن ممکن است ۱ یا ۲ ماه و در بدترین شرایط ۳ ماه طول بکشد.

نکته: با توجه به گفته های بالا زوجه با داشتن لیست جهزیه یا سیاهه و شهادت شهود و یا فاکتور خرید وسایل می تواند جهیزیه خود را از تصرف و منزل مشترک با زوج خارج کند و حتی در مواردی که زوج بدون اجازه ی او، این اموال را بفروشد می تواند به اتهام فروش مال غیر از او شکایت کند. البته ناگفته نماند که برای شکایت کیفری به اتهام فروش مال غیر اثبات این امر که زوج این اموال را بالمباشره و یا معاونت و یا با دستور فروخته نیز لازم است وگرنه زوج می تواند از زوجه به اتهام بهتان شکایت کند و اعاده حیثیت نماید.

نکته حائز اهمیت دیگری در این مورد این است که در زمان استرداد جهاز اگر چنانچه مبلغ جهیزیه زیر بیست میلیون تومان باشد جهت شکایت باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمود و مبالغ بالاتر از آن را به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود.

وکیل برای استرداد جهیزیه در مشهد

اجرای حکم استرداد جهیزیه

زمانی که دادخواست استرداد جهاز مطرح می گردد بهتر است همزمان تأمین خواسته نیز درخواست گردد تا سریعتر اموال زوجه مسترد گردد و مورد تخریب قرار نگیرد. در زمان اجرای حکم قطعی استرداد جهاز یا اجرای حکم تأمین خواسته، دادورز اجرا ابتدا فردی را به عنوان امین اموال تعیین می نماید. در مرحله بعد نامه ای به کلانتری نزدیک محلی که اموال زوجه در آنجا است ارسال می نماید و زوجه با در دست داشتن نامه به کلانتری مربوطه رفته تا با همراهی یکی از مأموران به محل اموال مراجعه نمایند و کلیه جهیزیه را مسترد می نمایند. استرداد جهاز در صورتجلسه کلانتری قید می شود و طرفین صورتجلسه و لیست جهیزیه را امضاء می نمایند. اما اگر زوج مانع اجرای حکم گردد مأمور کلانتری موظف است گزارش نموده تا به صورت قانونی با او برخورد گردد.

مجازات فروش یا تخریب جهیزیه

 • حبس به مدت یک سال تا هفت سال
 • مجازات نقدی برای زوج برابر مالی که اخذ کرده و رد اصل مال فروخته شده به زوجه

پس با فروش یا از بین بردن اموال جهیزیه توسط زوج، زوجه می‌تواند شکایت خیانت در امانت و تخریب اموال بوسیله زوج را در دادگاه مطرح کند.

اعتراض به حکم استرداد جهیزیه

بعد از اینکه حکم استرداد جهاز صادر شد امکان اعتراض زوج به آن وجود دارد. به عنوان مثال امکان دارد که زوج در طول زندگی مشترک لوازم منزل جدیدی تهیه کرده باشد که در کنار جهیزیه زن از آن‌ها استفاده شده باشد و یا حتی جایگزین آن شده باشد. در اینصورت اگر زن این اموال جدید را به عنوان جهیزیه خود به دادگاه معرفی کند، مردمی تواند با ارائه دلایل و شواهدی که حاکی از مالکیت خودش است، ظرف بیست روز به حکم استرداد صادر شده اعتراض کند.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - استرداد جهیزیه

وکیل خوب برای استرداد جهیزیه در مشهد

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: تقاضای استرداد جهیزیه – خسارات و متفرعات دادرسی

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبه، در  ….. مورخ  ….. / ….. / …..  در دفتر خانه ………. با شماره عقد نامه ……… به عقد ازدواج دائمی،  خوانده محترم در آمده ام. نظر به اینکه دیگر قادر به ادامه زندگی نیستم، قصد دارم جهیزیه خود، به شرح لیست ضمیمه را که متعلق به اینجانبه می باشد، مسترد نمایم. فلذا، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم به محکومیت خوانده، به استرداد آن، به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی، در حق اینجانبه مورد استدعاست. 

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

دادخواست استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

نتیجه گیری

بعد از صدور رای قطعی دادگاه، زوج موظف است مطابق لیست، همه اقلام جهیزیه را به زوجه پس دهد. چنانچه عین آن اقلام موجود نباشد، زوج باید مثل آن و یا قیمت آن را به زوجه مسترد نماید. به همین منظور برای سرعت بخشیدن به روند کار پیشنهاد می‌شود. قبل از انجام هر عملی با مشاوره حقوقی در این رابطه مشورت لازم را داشته باشید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915