عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - مطالبه سهم الارث

مطالبه سهم الارث

همانطور که می دانید هر یک از وراث سهم الارث مشخصی دارند که برای تصرف در آن نیاز است تا انحصار وراثت صورت گیرد. حال اینکه انحصار وراثت چیست و چگونه صورت میگیرد مساله ای است حائز اهمیت که در ادامه این مطلب یعنی مطالبه سهم الارث توسط بهترین وکیل در مشهد به آن پرداخته ایم. از این رو برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه همراهمان باشید.

مطالبه سهم الارث چیست؟

پس از فوت یک شخص در ابتدا بایستی دیون و بدهی ایشان پرداخت شود. بعد از پرداخت کلیه بدهی و دیون ایشان هر آنچه از اموال باقی می ماند، متعلق به وراث می باشد که باید طبق قانون و به شکل صحیح بین وراث تقسیم شود. از این رو دعوای مطالبه سهم الارث نتیجه بر تقسیم ترکه بوده و فقط زمانی مطرح میگردد که رای قطعی تقسیم ترکه صادر و سهم ورثه مشخص شده باشد.

پس مطالبه سهم الارث زمانی امکان پذیر است که پس از تقسیم ترکه و مشخص شدن سهم هر یک از وراث متوفی، بعضی از وراث بخش یا تمام اموال ترکه را در تصرف خود دارند و تحویل بقیه وراث نمیدهند. در اینحالت با طرح دعوای مطالبه سهم الارث، دادگاه ورثه متصرف را ملزم و مجبور به تحویل سهم ورثه دیگر به آنان مینماید.

ترکه متوفی چیست؟

ترکه اموالی است که متوفی از خود باقی می گذارد که خالص و تصفیه شده نبوده و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شود. 

منظور از دارایی های مثبت اموال منقول و غیر منقولی است که بین وراث تقسیم می شود. اما منظور از دارایی های منفی بدهی ها و دیونی است که چه به صورت قانونی و چه به صورت تعهدی بر گردن متوفی بوده. و پرداخت آنها پس از مرگ ایشان بر عهده وراث بوده و تا پرداخت نکردن آنها حق تقسیم ماترک را ندارند.

عباس شفیعی وکیل انحصار وراثت در مشهد

عباس شفیعی وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد می گوید: پس از تقسیم ترکه، هر وارث می‌تواند سهم خود را مطالبه نماید. در صورتی که بین ورثه برای تقسیم اختلاف وجود داشته باشد هر کدام از آن‌ها می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواستی مبنی بر تقسیم ترکه ثبت نمایند و پس از صدور حکم از طرف دادگاه، اقدام به مطالبه‌ی سهم الارث (از طریق ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی) نمایند.

نکته: اگر به هر دلیلی در تقسیم اشتباهی صورت بگیرد تقسیم باطل شده و شخص ذینفع می تواند تقاضای ابطال تقسیم را از دادگاه بنماید.

تفاوت ترکه و مطالبه سهم الارث

ممکن است پس از فوت چیزی جز بدهی و طلب از متوفی باقی نماند یا گاهی با پرداخت دیون متوفی دیگر چیزی برای ورثه باقی نمی ماند. پس ترکه به هر آنچه که از متوفی به جا می ماند اطلاق می گردد. اما سهم الارث به معنی اموال به جا مانده برای ورثه بعد از تصفیه آن است.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - مطالبه سهم الارث

بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد

مراحل مطالبه سهم الارث

  • قبل از هر اقدامی بعد از فوت متوفی، وراث او باید اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت نمایند.
  • قدم بعدی در صورت نداشتن اخلاف بر سر تقسیم این است که وراث با هم تقسیم نامه تنظیم کرده. و بعد از آن اقدام به تملک سهم خود و تنظیم سند نمایند.
  • اما در صورت اختلاف در تقسیم اموال و در صورتی که اموال از نوع غیر منقول باشد، باید مطابق مقررات برای درخواست افراز ( افراز عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها. ) به اداره ثبت و بعد از آن جهت مطالبه سهم الارث یا اخذ دستور فروش به دادگاه صالح مراجعه نمایند. 

نکته: تقسیم اموال منقول در فرضی که شرکا و وراث با هم برای تقسیم اختلاف داشته باشند نیز در قالب طرح دعوای مطالبه سهم ارث قابل انجام است.

دعاوی ناشی از ارث بسیار حساس هستند و گاهی فرد با یک اقدام ساده مانند خلع ید مشاعی ( خلع ید مشاعی نیز عبارت از این است که یکی از مالکان مشاعی بدون رضایت دیگران ملک مشترک را در تصرف خود نگاه داشته و با اخطار دیگران مبنی بر عدم رضایت به وضع ید به اقدام خود ادامه دهد. ) به مقصود خود می رسد. بنابراین توصیه می کنیم در صورت وجود مشکل، قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعاوی مطالبه سهم­ الارث

به همراه داشتن مدارک زیر برای دعاوی مطالبه سهم­ الارث الزامی است:

  • تصویر مصدق گواهی حصر وراثت (اجباری)
  • تصویر مصدق تقسیم ­نامه (اجباری)
  • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت
  • کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی
صدور گواهی انحصار وراثت

برای مشخص شدن ورثه و میزان سهم آن ها، گواهی انحصار وراثت تنظیم می شود. که در حال حاضر، صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. 

عباس شفیعی وکیل حقوقی در مشهد

مرحله اجرای تقسیم ارث

پس از صدور رای دادگاه اگر مال یا اموال متوفی و ارث رسیده به وراث قابلیت تقسیم داشته باشد. پس از تصفیه بدهی ها، بین ورثه تقسیم ارث می شود. در غیر این صورت اول توسط دادگاه و از طریق کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی قیمت گذاری می شود. و در ادامه به مزایده گذاشته می شود. که در اکثر مواقع فردی بغیر از ورثه در مزایده دادگاه شرکت نکرده. اما در صورتی که خریداری به قیمت پایه کارشناسی پیدا نشود مال به مزایده رفته فروش نمی رود.

نکته: در نهایت باید یکی از وراث سهم الارث دیگران را خریداری کند تا مال موروثی به او انتقال یابد. و اگر کسی از ورثه یا شخص ثالث اقدام به خریداری نکند پرونده اجرایی بلاتکلیف باقی می ماند. پس در اینجاست که حضور یک فرد متخصص در حوزه دعاوی مطالبه سهم­ الارث و آگاهی کامل از قوانین مربوطه به شما دلگرمی داده و به روند انجام کار سرعت می بخشید.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

وکیل خوب در مشهد

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه ………..

احتراماً به استحضار می‌رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب / مورث موکل اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده/ موکل بنده دارند، به شرح گواهی فوت صادره در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان در شهر …… مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از:

  • ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ……………………… ( فرزند متوفی)
  • ………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ……………..………  (فرزند متوفی)

متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان کمتر از / بیش از پانصد میلیون ریال می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

دادخواست صدورگواهی انحصاروراثت

عباس شفیعی وکیل آنلاین در مشهد

نتیجه گیری

با توجه به موارد و نکات ذکر شده در مطلب بالا ( مطالبه سهم الارث ) توصیه میشود در صورت عدم توافق و وجود اختلاف قبل از هر اقدام جهت تشخیص راه حل مناسب با یک وکیل متخصص ارث و وکیل املاک و قراردادها مشورت نمائید و حسب ضرورت وکالت و مدیریت جریان پرونده حقوقی خود را به یک وکیل خوب بسپارید.

 

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915