محیا حق توس - مهم ترین دلایل طلاق

مهم ترین دلایل طلاق

خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد موجود در هر­ جامعه­‌ای همواره با آسیب­‌های مختلفی از جمله طلاق مواجه بوده و خواهد بود. همچنین طلاق اصلی ترین و مهم ترین راه انحلال عقد نکاح است که به انواع مختلفی تقسیم می شود. در واقع هر یک از انواع طلاق حقوق و تکالیف متفاوتی را برای طرفین ایجاد می کند. از سوی دیگر روش وقوع هریک از آنها نیز متفاوت است و روند متفاوتی را در دادگاه ها می طلبد. در این مقاله سعی داریم به مهم ترین دلایل طلاق در قانون از طرف زوج و زوجه و آثار هر یک بپردازیم. در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه با ما همراه باشید.

طلاق چیست؟

طلاق، یکی از راه های قانونی بین افراد متاهل برای پایان زندگی مشترک است. به دین معنا که قبل از فوت هر یک از زوجین با اقدامات قانونی و حکم دادگاهی به ازدواج خاتمه داده می شود.

به گفته بهترین وکیل طلاق در مشهد، دادگاه علاوه بر پایان قانونی ازدواج بین دو فرد، به موضوعات دیگری نیز می پردازد که قبل از قطعی شدن طلاق باید در مورد آنها بحث و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

نکته: طلاق در فقه یکی از حقوق مرد محسوب می شود. اما طبق قوانین فعلی زن هم می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و یا می توانند باهم برای طلاق توافق کنند. که در این صورت توصیه ما به شما همراهان گرامی این است که برای اطلاع از دلایل طلاق به درخواست زن و مواردی که زن می  تواند طلاق بگیرد، قبل از هر اقدامی به یک وکیل طلاق مراجعه نمایید.

عباس شفیعی بهترین وکیل طلاق در مشهد

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست مرد

مرد چه دلایل موجهی برای طلاق همسر خود داشته‌ باشد، چه نداشته باشد، می تواند همسر خود را طلاق دهد. اما داشتن دلایل موجه برای طلاق، نفقه و اجرت المثل زوجه را ساقط خواهد کرد. مانند:

 • سوء رفتار و عدم داشتن‌ حسن معاشرت زن
 • عدم تمکین زن از شوهر خود بدون عذر موجه
 • محکومیت زن به حبس
 • بیمار بودن یا عقیم بودن زن
 • ترک زندگی مشترک توسط زن بدون عذر موجه
 • و …

در ادامه بخوانید: مهم ترین دلایل طلاق

حقوق زن در طلاق از طرف مرد 

وضعیت مهریه در طلاق از طرف مرد بایستی مشخص گردد: در صورتی که درخواست طلاق از طرف زوج ارائه شده باشد، او موظف به پرداخت مهریه همسر خود در صورت باکره بودن نصف و در غیر این صورت پرداخت کامل می باشد.

وضعیت نفقه در طلاق از طرف مرد بایستی مشخص گردد: در صورتی که زوجه، زندگی مشترک را بدون دلیل، ترک کرده باشد و یا با دلایل غیر موجه از تمکین خودداری کرده باشد، مرد وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه همسر خود، ندارد. در غیر این صورت بایستی تمام و کمال، نفقه را به همسر خود پرداخت کند. 

وضعیت جهیزیه زن در طلاق از طرف مرد بایستی مشخص گردد: در صورت طلاق و جدایی، چه با درخواست مرد باشد و چه زن، وسایلی که زن به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، باید مسترد شود. در غیر این صورت زوج مرتکب جرم شده و قابل مجازات است.

نکته: به گفته بهترین وکیل خانواده در مشهد در صورتی که مرد، همسر خود را در دوران بارداری طلاق دهد، باید نفقه او را تا پایان مدت بارداری و زمان وضع حمل، پرداخت کند. همچنین در طلاق رجعی نیز، تا پایان مدت عده، وظیفه پرداخت نفقه همسر خود را، بر عهده دارد.

وکیل خوب طلاق مشهد

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست زن

 • زن مدعی عسر و حرج باشد: به هر نوع سختی غیر قابل تحملی که ادامه زندگی با مرد را برای زن سخت و دشوار نماید. تشخیص این موضوع کاملا به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است. )
 • زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد: احراز کراهت و تنفر هم مانند مورد قبلی به میل و سلیقه و تشخیص قاضی سپرده شده است. البته ناگفته نماند که در این نوع درخواست طلاق زن باید از قسمتی یا تمام مهریه خود گذشت کرده و از طرفی هم مرد نمی تواند بدون رضایت زوجه به طلاق رجوع کند.
 • مرد بیشتر از ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکرده باشد: این نوع طلاق به دو روش انجام می شود: یکی به استناد شروط ضمن عقد نکاح (شروط ۱۲ گانه ای که در عقدنامه ازدواج آماده) و دیگری به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی.
 • طلاق به استناد شروط ۱۲ گانه عقدنامه: از شروط ضمن عقد می توان به ازدواج مجدد مرد بدون اطلاع و رضایت زن (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج وقت) ، ترک منزل توسط مرد، نپرداختن نفقه، محکومیت به حبس و زندان، اعتیاد مرد، سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، ابتلای زوج به امراض صعب العلاج، جنون زوج، عقیم بودن زوج، اشاره کرد. در این صورت پس از احراز تحقق آن شروط توسط دادگاه خانواده، زن وکیل در طلاق خود بوده و می تواند به نیابت و وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند.
 • وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه و یا داشتن سندجداگانه: در صورتیکه زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد با انتخاب یک وکیل دادگستری متخصص طلاق برای شوهر و یک وکیل دادگستری برای خود پروسه طلاق توافقی را انجام می دهد.

در ادامه بخوانید: مهم ترین دلایل طلاق

 • زن و شوهر برای مدت طولانی جدا از هم زندگی کنند: این مورد در واقع دلیل مستقلی برای طلاق نبوده اما می توان آن را در گزینه دلیل عسر و حرج بررسی و طبقه بندی نمود.
 • توسل به شرایط فسخ نکاح: عیوب و امور و مسائلی که قانون گذار به آنها اشاره نموده می تواند دلیل فسخ نکاح باشد. البته فسخ ماهیتی متفاوت از طلاق دارد.
 • توسل به شرایط بطلان نکاح: گاهی به دلایلی هر یک از زوجین می تواند با طرح دعوای بطلان عقد را از اول باطل و بی اعتبار نموده، مثل اینکه مشخص شود زن و شوهر بر هم حرام بوده اند.
 • دلیل نانوشته طلاق از طرف زن: وکیل متخصص دعاوی خانواده در شرایط فقدان دلیل، روش های مخصوص خود را برای دستیابی به نتیجه طلاق دارد. در این صورت ناچارید به بهترین وکیل خانواده مراجعه نمایید.

محیا حق توس - بهترین وکیل

بهترین وکیل حقوقی در مشهد

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه

احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ……. موکل به عقد دائم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.

موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیر قابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ….. تومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

نمونه دادخواست طلاق توسط زوجه

شماره وکیل طلاق آنلاین در مشهد

نتیجه گیری

ازدواج راهی برای تشکیل خانواده است. عموما هر فردی که سر سفره عقد نشسته هزاران امید و آرزو داشته و به نیت روزگاری خوش با هم ازدواج می کنند. اما گاهی شرایطی پیش می آید که راهی جز طلاق نیست و زوجین راه جدایی را در پیش می گیرند. همانطور که در قانون برای عقد نکاح مراحلی را باید در پیش گرفت، برای جاری شدن صیغه طلاق هم مراحلی هر چند سخت تر در پیش است. به همین دلیل زوجین پیش از طلاق باید تمامی مشکلات میان خود را بررسی کرده و از عاقلانه بودن تصمیم خود اطمینان یابند. برای رسیدن به این اطمینان گاهی لازم است تا با یک مشاوره حقوقی و وکیل خانواده مشورت های لازم را انجام دهند.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915