عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - ابطال وصیت نامه

ابطال وصیت نامه

از آنجا که عمل کردن به وصیت‌نامه به لحاظ شرعی، امری واجب بوده مگر آنکه وصیت‌نامه باطل شده باشد، به نحوه و شرایط ابطال وصیت نامه در این مطلب می پردازیم. زیرا هنگام تنظیم وصیت نامه توسط متوفی در زمان حیات، در نظر گرفتن برخی اصول کلی و ماهیتی لازم و ضروری است. بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می شود تا انتهای مطلب ما را همراهی کنید.

وصیت نامه چیست؟

در اصل هر شخصی می‌تواند آزادانه در اموال خود هر گونه تصرف کند و اموال خود را به هر شخصی که می خواهد منتقل کند. ولی این اختیار به حکم قانون در مورد شخص در وصیت، شامل حال او نمی‌شود و نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین شده در قانون در مال خود تصرف نماید. پس وصیت نامه، به تصرفات متوفی در اموال خود و یا انجام اعمالی از زمان بعد از فوت وی گفته می‌شود، که برای ترتیب اثر دادن به وصیت نامه قواعد و اصول کلی دارد که موصی ملزم به رعایت آن می باشد که درصورت عدم رعایت شرایط صحت ماهوی و شکلی موجب ابطال وصیتنامه خواهد بود.

لازم به ذکر است علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی می باشد و نمیتوان در آن شرط عوض کرد و به صورت معامله درآورد.

عباس شفیعی بهترین وکیل ابطال وصیت نامه در مشهد

عناصر وصیت

 • وصیت کننده
 • موصی له یا کسی که به نفع او وصیت شده
 • موصی به یا چیزی که به عنوان وصیت به آن پرداخته می شود
 • وصیت کننده یا کسی که به وصیت عمل می کند

در ادامه بخوانید: ابطال وصیت نامه

نکات مهم در ابطال وصیت‌نامه مطابق قانون

 • وصیت­‌کننده باید اهلیت و اجازه در تصرف اموال خود را داشته باشد در غیر این صورت وصیت باطل است.
 • آنچه که تحت عنوان وصیت در نظر گرفته می‌شود می‌بایست این ارزش را داشته باشد که به این وسیله نقل و انتقالات را انجام داد.
 • اگر متوفی دو وصیت نامه نوشته باشد و مشخص شود که این دو با یکدیگر مغایرت دارند، هر دو وصیت نامه باطل است.
 • مورد وصیت باید مالیت، منفعت عقلایی و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. و در ملکیت وصیت‌کننده بوده و متعلق به شخص‌ دیگری نباشد.
 • وصیت بر مال نامشروع باطل است و وجهه قانونی ندارد.
 • وصیت متوفی، تنها نسبت به یک‌ سوم اموالش نافذ و صحیح است و در صورتی‌ که سایر ورثه با مفاد وصیت‌نامه مخالفت کنند، می­‌توانند تقاضای باطل کردن وصیت نامه را بنمایند.
 • علاوه‌ بر این موارد هرگونه خط­‌خوردگی، لاک­‌گرفتگی یا خدشه موجب ابطال وصیت‌نامه خواهد شد.
 • به هیچ وجه اموالی که عمومی می‌باشند را نمی‌توان تحت عنوان موارد وصیت در نظر گرفت چرا که این اموال جزء دارایی خود شخص نیستند.
 • کسی حق محروم نمودن ورثه خود را از ارث نداد و اگر چنین کند وصیت نامه باطل است.
 • چنانچه وصیت نامه با هدف فرار از دین تنظیم شده باشد باطل خواهد بود.
 • چنانچه مدارک معتبری مبنی بر رجوع متوفی از وصیت نامه باشد، ارائه گردد وصیت نامه باطل است.
 • اگر وصیت نامه با دست خط متوفی نوشته شده باشد ولی با مهر و امضای وی مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود.
 • اگر وصیتی به شکل سری تنظیم شود و بعدا معلوم گردد که شخص وصیت کننده بی سواد بوده، می‌توان باطل بودن وصیت نامه را اعلام نمود.
 • وصیت نامه ای که متوفی آن در نتیجه خودکشی فوت کرده است، باطل می باشد.

نکته: عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری می گوید وصیت هر فردی فقط نسبت به یک سوم اموال باقی مانده از او مورد قبول است. پس اگر متوفی بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند، ورثه باید وصیت او را نسبت به میزان بیشتر از یک سوم اجازه دهند. همچنین اگر بعضی از ورثه وصیت متوفی نسبت به میزان بیشتر از یک سوم را بپذیرند و بعضی دیگر نپذیرند، وصیت فقط نسبت به سهم کسانی که وصیت را پذیرفته اند اجرا می شود. به این یعنی که در مورد یک سوم اموال، نسبت به سهم همه اجرا می شود. اما در مورد مقدار بیشتر از یک سوم اموال متوفی، فقط نسبت به سهم افرادی که وصیت را اجازه داده اند و آن را پذیرفته اند، اجرا می شود.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - ابطال وصیت نامه

عباس شفیعی بهترین وکیل ابطال وصیت نامه در مشهد

نحوه ابطال وصیت نامه

اگر ورثه اعتراضی نسبت به وصیت نامه داشته باشند و آن را قبول نکنند و یا مدعی غیر انجام بودن و غیر قانونی بودن آن باشند، بایستی برای اثبات ادعای خود مبنی بر غیر مشروع و غیر قانونی بودن وصیت نامه دلیل  منطق خود را بیان کنند. زیرا کلیه وصیت نامه ها نافذ بوده، مگر آنکه ادعای خلاف آن ارائه گردد، که البته آن ادعا هم باید اثبات شود.

بنابراین در حالتی می‌توان وصیت نامه را ابطال نمود که ورثه مشخص نمایند که وصیت را نپدیرفته‌اند. سپس می‌توانند شکواییه‌ای را تنظیم کنند و به دادگاه تسلیم نمایند تا خود دادگاه در این خصوص بتواند رأی را صادر نماید.

نکته: فردی که بنا به دلایل محکمه پسند، خواهان ابطال وصیتنامه است، می بایست دادخواست خود را به پیوست دلایل، به طرفیت تمامی کسانی که نامشان در گواهی انحصار وراثت آمده است، از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید. همچنین ناگفته نماند که دادخواست ابطال وصیت‌نامه، یک دادخواست غیر مالی و از امور حسبی می‌باشد و در دادگاه نزدیک به محل اقامت متوفی مطرح می‌ گردد.

مدارک مورد نیاز برای ابطال وصیت نامه

مدارک مورد نیاز برای ابطال وصیت‌نامه عبارتند از:

 • اصل وصیت نامه به همراه کپی آن 
 • مدارم محکمه پسند و مناسب برای ابطال وصیت‌نامه
 • پرداخت هزینه دادرسی

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

 • استماع شهادت شهود و مطلعین
 • تحقیقات محلی
 • درخواست جلب نظر کارشناس
 • سوگند خورد
 • شماره پرونده استنادی
 • سایر دلایل و مستندات

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

عباس شفیعی وکیل وصیت نامه در مشهد

برای اطلاع از نحوه نوشتن صحیح وصیت نامه اینجا را کلیک نمایید.

نمونه دادخواست ابطال وصیت نامه

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: تقاضای ابطال وصیت نامه

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

نظر به اینکه وصیت نامه تنظیمی به نام مرحوم………… به لحاظ ……….. فاقد شرایط قانونی بوده (یکی از موارد مندرج در شرایط ابطال وصیت نامه در بالا را بنویسید) و هیچگونه اثر شرعی و قانونی بر آن مرتبت نمی باشد. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال آن مورد تقاضاست.

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

نتیجه گیری

همانطور که در بالا ( ابطال وصیت نامه ) به طور کامل توضیح دادیم در حالتی می‌توان وصیت نامه را ابطال نمود که ورثه مشخص نمایند وصیت را نپدیرفته‌اند. البته این موضوع را هم مدنظر داشته باشید که روند اینچنین پرونده هایی مشکلات و درگیری های مربوط به خود را داشته که البته با حضور وکیلی خبره در این زمینه می توان به راحتی در مدت زمان بسیار کوتاهتری نتیجه دلخواه را بدست آورد.

 

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

2 دیدگاه دربارهٔ «ابطال وصیت نامه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915