عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - تقسیم ترکه در قانون

تقسیم ترکه در قانون

چنانچه قصد تقسیم ترکه را از دادگاه خواستارید اما نکات و چونگی انجام مراحل آن را نمی دانید، با بهترین وکیل تقسیم ترکه در مشهد تا انتهای این مطلب ( تقسیم ترکه در قانون ) همراه باشید.

ترکه چییست؟

با توجه به توضیح مختصری که در مقاله مطالبه سهم الارث در مورد ترکه داده شد می توان اینگونه بیان کرد: ترکه به دارایی هایی که از متوفی باقی مانده است گفته می شود که دو قسمت منفی و مثبت دارد.

بخش مثبت آن به اموال و مطالباتی گفته می شود که به وارث تعلق می گیرد و قسمت منفی آن بدهی ها و دیون متوفی می باشد که باید از دارایی های به جا مانده از شخص پرداخت شوند.

وکیل انحصار وراثت در مشهد

مراحل تقسیم ترکه

 • قبل از تقسیم ترکه بایستی به تصفیه و مهر و موم کردن آن پرداخت.
 • تا زمان تصفیه ترکه امکان تقسیم آن وجود ندارد. زیرا در تصفیه ترکه صحبت از پرداخت دیون و حقوقی است که بایستی قبل از تقسیم ماترک پرداخت شود. مانند هزینه کفن و دفن میت، وصایای میت تا ثلث مال بدون اجازه و بیشتر از آن با اجازه ورثه، طلب اشخاص، مهریه و نفقه همسر و … .
 • مهر و موم ترکه به منظور تشخیص وضیت مالی متوفی و حفظ حقوق ورات صورت می گیرد که دادگاه با تقاضای هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها یا طلبکاری که طلب وی ثابت شده باشد، پس از ابلاغ و اطلاع اقدام به مهرو موم اموال می نماید.
 • حال پس از انجام مراحل بالا نوبت به تقسیم ترکه می رسد.
 • در این مرحله از تقسیم ترکه بازماندگان فرد مرحوم برای انجام کارهای مربوط به تقسیم ترکه باید اثبات نمایند که از وراث متوفی می باشند. 
 • برای اثبات این موضوع به گواهی انحصار وراثت نیاز است که برای گرفتن این گواهی باید یک درخواست به شورای حل اختلاف تقدیم کنند.
 • در مواردی این امکان وجود دارد که به دلایلی همه وراث نباشند یا همکاری های لازم را انجام ندهند. در چنین مواردی بنابر تقاضای سایر وراث، شورای حل اختلاف از ثبت احوال استعلامات لازم را می گیرد.
 • بعد از دریافت گواهی انحصار وراثت، وراث می توانند مطالبات فرد مرحوم را از کسانی که به وی بدهکار بوده اند، طلب کنند.
 • اگر فرد متوفی صاحب اموال زیادی باشد باید گواهی انحصار وراثت نامحدود گرفته شود. اگر از او اموالی به جا نمانده است گواهی انحصار وراثت محدود کافی است.
 • دقت کنید که اگر در آینده قصد فروش ملک موروثی را داشته باشید به گواهی انحصار وراثت نا محدود نیاز پیدا می کنید.
 • هر دو مدل انحصار وراثت ( نامحدود و محدود ) هزینه یکسانی دارند اما مدت زمان گرفتن آنها با هم متفاوت می باشد.
 • ولی، وصی، قیم هر وارثی می تواند برای تقسیم ترکه اقدام نماید.
 • برای هر یک از ورثه از هر نوع اموالی قسمتی مشخص می شود و اگر قابلیت تقسیم نباشد، آن را در سهم سایر ورثه قرار داده و برابر بهای آن را از سایر اموال در نظر میگیرند. 
 • اگر مالی قابل تقسیم و تعدیل ( برابر سازی ) نباشد، ممکن است فروخته شده و بهای آن تقسیم می گردد.

در ادامه بخوانید: تقسیم ترکه در قانون

نکته: بعد از فوت شخص بدهی های او حال می شود و ابتدا باید دیون او از طریق ترکه پرداخت شود. و هرچه که باقی بماند ترکه خالص می باشد. که وارثین شخص فوت شده مالک آن می باشند.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - تقسیم ترکه در قانون

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

نحوه تقسیم ترکه

مال مشاع را می­توان به سه روش افراز، تعدیل و رد تقسیم کرد که به بررسی آن می­پردازیم:

تقسیم به افراز: تقسیم افراز در صورتی امکان­پذیر است که امکان تقسیم مال مشاع به اجزای مساوی وجود داشته باشد یا بهای اجزای آن برابر باشد و به هریک از وراث معادل سهم وی از مال مشاع داده می­ شود.

تقسیم به تعدیل:در تعدیل اگر مال مشاع بدون زیان قابل تقسیم نباشد و از نظر اجزا برابر نباشد، می­توان سهم برخی از ورثه چنان تعیین کرد که از نظر بها برابر باشد.

تقسیم به رد: هرگاه تعدیل مال مشاع نیازمند به ضمیمه مالی از خارج باشد، دادگاه بعضی از ورثه را ملزم می­کند تا در برابر سهم بیشتری که از مال مشاع می­برند، پول و یا مال دیگری به دیگران بدهند.

فروش مال مشاع: در صورتی که امکان تقسیم افراز و تعدیل نباشد، تقسیم به رد انجام می­گیرد و در صورتی که هیچ کدام امکان­پذیر نباشد، مال مشاع فروخته می­شود و بهای آن تقسیم می­شود.

مدت زمان تقسیم ترکه

معمولا برای انجام کار های قانونی نمی توان یک مدت زمان مشخص تعیین نمود. از این رو با توجه به اینکه تقسیم ترکه هم از کارهای قانونی می باشد نمی توانیم برای آن بازه زمانی خاصی را در نظر بگیریم. اما حضور یک فرد متخصص و آشنا با قوانین می تواند مراحل پیش رفتن پرونده را با سرعت بیشتری به ثمر رساند.

ابطال تقسیم ترکه

به طور کلی امکان ابطال تقسیم‌نامه وجود ندارد. زیرا اصل بر این است که تقسیم ترکه با اراده و علم افراد انجام شده است. اما اگر با دلایل مستحکم ثابت شود که اراده فردی معیوب بوده. و دچار اشتباه یا تدلیس شده است،‌‌ می‌تواند به دادگاه درخواست ابطال تقسیم‌نامه بدهد.

نکته: برای ابطال تقسیم باید شکایت کرد. اگر بعد از تقسیم ترکه مشخص شود که تقسیم مال به شکل صحیح انجام نشده با نظر دادگاه این تقسیم باطل اعلام می‌شود.

وکیل حقوقی در مشهد

مطالبه اجرت المثل تصرف ملک موروثی

با توجه به توضیحات ذکر شده در بالا اگر کسی از منافع مال و ملک فرد دیگری بهره ببرد، اصولاً باید بهای آن را پرداخت کند. مگر اینکه قرینه یا اماره یا دلیلی بر برائت ذمه ی وی یا اباحه ( مشترک دانستن اموال و املاک ) مالک وجود داشته باشد. این موضوع در فرضی که چند نفر شریک مال یا ملکی هستند و یکی از آنها بدون رضایت و اذن و یا اجازه سایرین از مال مشترک بهره می برد نیز صدق می کند.

در ادامه بخوانید: تقسیم ترکه در قانون

نکته مهم این است که شرکا از زمان اعلام عدم رضایت به استفاده شریک حق دریافت اجرت المثل ایام تصرف ملک را خواهند داشت. و مطابق رویه غالب سکوت شرکا به منزله رضایت و اباحه است. از این رو در چنین شرایطی اجرت المثل ملک موروثی و مشترک بین چند شریک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. که در آن یکی از شرکا سهم خود از اجرت المثل شریکی که متصرف است مطالبه می نماید.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

وکیل آقا در مشهد

نمونه دادخواست تقسیم ترکه

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: تقسیم ترکه

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه ………..

احتراماً به استحضار می‌رساند:

مرحوم (شادروان) ……. فرزند ……. در تاریخ در محل اقامت دائمی خود در …….. در گذشته اند و اینجانب …… به شماره شناسنامه …… و خوانده/ خواندگان به ترتیب ….. به شماره‌های شناسنامه …… ورثه زمان مرگ وی می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره …… مورخ …… صادره از شعبه …… مستند قانونی وراثت می باشد.

نظر به اینکه ما ترک بین ورثه تقدیم نشده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه به استناد ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

دانلود نمونه دادخواست تقسیم ترکه

بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد

نتیجه گیری

 بعد از فوت شخص در اموال به جا مانده از وی مالکیت مشاع برای وراث ایجاد می شود. و تقسیم ترکه برای از بین بردن حالت اشاعه ی قهری می باشد. اما با توجه به اینکه تقسیم ترکه یک موضوع مهم و حساس با پیچیدگی ها و قوانین خاص خود می باشد، مخصوصا زمانی که شما در این خصوص به اختلاف نظر با دیگر وراث می رسید و بین شما دعوای حقوقی شکل می گیرد. ناآگاهی شما نسبت به قوانین علاوه بر این که ممکن است باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی شود. امکان دارد حق شما را نیز در معرض از بین رفتن قرار دهد. از این رو وجود یک فرد آگاه و متخصص در این زمینه می تواند جلوی ایجاد مشکلات متعدد را بگیرد و به روند اننجام کارها سرعت بخشد. 

 

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915