عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - شرایط فسخ نکاح

شرایط فسخ نکاح

نکاح عقدی است که هم از نظر شرعی و هم قانونی از مهم ترین عقودی است که برای آن شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. و تا حد امکان تلاش شده تا منحل نشود، مگر در شرایطی خاص. حال در ادامه با عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده در مشهد همراه باشید تا در مورد شرایط فسخ نکاح و مراحل آن اطلاعات مفیدی بدست آورید.

فسخ نکاح چیست؟

به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، یکی از راه های انحلال عقد دائم، فسخ نکاح است. پس هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می‌توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. همچنین فسخ نکاح با طلاق متفاوت بوده و نیازمند رعایت تشریفات مربوط به طلاق نیست.

موارد فسخ نکاح برای زن

موارد فسخ نکاح یا باطل شدن عقد دائم در قانون و شرع مقدس اسلام بیان شده اس.ت عیوبی که زن بواسطه وجود آن حق فسخ دارد و عیوبی که مرد به واسطه وجود آن در زن حق فسخ دارد عبارتند از:

 • جنون مرد
 • عیوب مختص مرد
 • تدلیس مرد
 • عدم سلامتی مرد

عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده در مشهد

موارد فسخ نکاح برای مرد

 • جنون زن
 • عیوب مختص زن
 • تدلیس زن
 • عدم سلامتی زن

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - شرایط فسخ نکاح

در ادامه بخوانید: شرایط فسخ نکاح

نکات مهم در فسخ نکاح

 • فسخ نکاح حقی است که برای هر دو طرف پیش بیی شده است و مثل طلاق مختص مرد نیست.
 • حق فسخ قابل اسقاط است و فرد می‌تواند از حق خود منصرف شود.
 • حق فسخ نکاج به وراث منتقل نمی‌شود.
 • اختیار فسخ فوری بوده و اگر فورا بعد از اطلاع از آن استفاده نشود این اختیار از بین می‌رود.
 • فسخ عقد نکاح به رضایت طرف مقابل نیاز ندارد و یک‌طرفه قابل اجرا می باشد.
 • فرد صاحب حق فسخ باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
 • اجرای فسخ به تشریفات نیاز ندارد. اما بایستی در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت شود.
 • مهریه در فسخ نکاح به نزدیکی زوجین وابسته خواهد بود.
 • بعد از فسخ نکاح، زوجه باید همانند طلاق عده نگه دارد.
 • فسخ نکاح به علت جنون در حالتی امکان‌پذیر است که یکی از طرفین از جنون دیگری در هنگام ازدواج اطلاع نداشته باشد.
 • زن در صورتیکه مرد پس از ازدواج دچار جنون شود حق فسخ خواهد داشت. اما اگر زوجه بعد از نکاح دچار جنون شود مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.

بهترین وکیل فسخ نکاح در مشهد

تفاوت‌ فسخ نکاح و طلاق

 • طلاق منوط به تشریفات خاصی مانند اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) است. اما در فسخ نکاح طبق ماده ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد و تنها کافیست به اطلاع طرف مقابل برسد.
 • طلاق در صورتی درست است که شرایط خاصی در زن موجود باشد ولی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. یعنی اینکه به عنوان مثال فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است اما طلاق زن در این دوران درست نیست.
 • پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود، ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
 • طلاق مخصوص نکاح دائم بوده اما موارد فسخ نکاح در دائم و موقت یکسان است.
 • طلاق حق و اختیار مرد است، در حالی که فسخ نکاح ممکن است از جانب زن نیز واقع شود.
 • در طلاق رجعی زوج می‌تواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند. اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود نداشته و پیوند زوجیت مجدد نیازمند نکاح جدیدی خواهد بود.
 • در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است. اما در فسخ نکاح زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که دلیل فسخ، عنن ( ناتوانی، عجز، ضعف جنسی، سستی کمر و … ) باشد که زن مستحق نصف مهریه است.
 • طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش می باشد اما در فسخ نکاح تنها حق فسخ برای دادگاه اهمیت دارد.
 • اگر بین زوجین سه بار طلاق اتفاق بیفتد آنها دیگر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند مگر با آمدن محلل. اما فسخ هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی‌کند.

وکیل خانواده در مشهد

عده در فسخ نکاح

به لحاظ عرفی لزوم نگه داشتن عده مرتبط با طلاق است. اما فسخ نکاح نیز از آن جهت که یکی از اسباب انحلال نکاح به شمار می رود نیازمند نگه داشتن عده است. عده مدت زمان مشخص شده توسط قانون و شرع می باشد که زوجه پس از طلاق، مرگ همسر و فسخ نکاح خود بایستی مدتی از ازدواج مجدد خودداری نماید. به همین دلیل ، قانون مدنی در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی مدت عده در فسخ نکاح را بیان کرده است.

عده فسخ نکاح سه طُهر است. مگر آنکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. همچنین عده فسخ نکاح در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

در ادامه بخوانید: شرایط فسخ نکاح

ثبت فسخ نکاح

عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده در مشهد به طور کامل در این مطلب به مورد فسخ نکاح پرداخت. البته بهتر است این را هم بدانید که با توجه به اینکه فسخ نکاح کاری یک‌طرفه است و دارنده حق فسخ برای این کار برخلاف طلاق، ملزم به رعایت تشریفات خاصی نبوده و فقط با گفتن لفظ یا انجام عملی که بر آن دلالت داشته باشد، اتفاق می‌افتد. اما ثبت آن پس از صدور حکم مربوط از سوی دادگاه الزامی است. زیرا ثبت نکردن فسخ نکاح به صورت رسمی، باعث می‌شود که متخلف به جزای نقدی درجه پنج و حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

وکیل خوب در مشهد

نمونه دادخواست فسخ نکاح

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: فسخ نکاح و پرداخت جمیع خسارات

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه خانواده

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه شماره … مورخ … با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره … شهرستان … منعقد نموده ام. بعد از گذشت ….. مدت از عقد ازدواج متوجه ( جنون یا عیوب جنسی یا …. ) خوانده شده ام که در حین عقد وجود داشته است و ضمنا اینجانب در زمان وقوع عقد از آن مطلع نبوده ام. فلذا بر طبق مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به جهت بیماری ….، به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. 

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

نمونه دادخواست فسخ نکاح - نحوه تنظیم - تکمیل نمونه فرم

عباس شفیعی بهترین وکیل خانواده در مشهد

نتیجه گیری

اگر یکی از دو طرف ازدواج، دچار بعضی عیب‌های مشخص باشد، همسرش می‌تواند به صورت یک‌طرفه و بدون رضایت او، ازدواج را فسخ کند. بعضی از این عیب‌ها مختص مردان است؛ یعنی اگر مردی چنین عیب‌هایی را داشته باشد،‌ زن می‌تواند عقد را فسخ کند. بعضی هم مختص زنان بوده و در صورت وجود آنها مرد می تواند نکاح را فسخ کند.

حال بایستی گفت که با توجه به توضیحات ذکر شده در این مطلب ( شرایط فسخ نکاح ) شما همراهان گرامی می توانید با مشورت و کمک گرفتن از یک وکیل خبره خانواده در این زمینه راحتتر به نتیجه برسید.

 

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915