عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توشس - عقد صلح و اقسام صلح چیست

عقد صلح و اقسام صلح چیست

در ادامه بخوانید: عقد صلح و اقسام صلح چیستدر ادامه بخوانید: عقد صلح و اقسام صلح چیستدر این مطلب تحت عنوان عقد صلح و اقسام صلح چیست ، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد  نیز همراه شوید.

عقد صلح چیست؟

صلح مصدر است به معنی تسلیم، سازش و آشتی آمده است. در اصطلاح حقوق صلح، عقدی است که طبق آن دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه ی حقوقی توافق می کنند. در قانون مدنی ایران از عقد صلح تعریفی به عمل نیامده است.

به کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری می دهد اصطلاحا متصالح گفته می شود.

از لحاظ تاریخی صلح در ابتدا وسیله ای برای حل اختلاف و رفع نطاع موجود، مورد استفاده قرار می گرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. ( ماده ی ۷۵۲ ق. م )

خدمات وکالتی عقد صلح مشهد 

شرایط صحت عقد صلح

 1. اهلیت طرفین عقد: طرفین عقد باید اهلیت متعارف در معاملات و اختیار تصرف در مورد صلح را داشته باشند و لذا مثلا ورشکسته و مرتهن نمی توانند طرفین عقد صلح باشند. ( ماده ی ۷۵۳ ق . م ) صلح مجنون و صغیر ممیز، باطل است و صلح سفیه و ضغیر ممیز غیرنافذ است و با تنفیظ سرپرست ایشان نافذ و معتبر خواهد شد.
 2. مالیت و منفعت عقلایی و مشروع مورد صلح: مورد صلح باید دارای مالیت و منفعت عقلایی و مشروع باشد، لذا صلح نسبت به موردی که مالیت ندارد و یا منفعت عقلایی و یا مشروع ندارد، باطل است.
 3. مشروع بودن جهت عقد صلح در صورت تصریح: جهت عقد صلح اگر هنگام عقد مورد تصریح قرار گیرد، حتما باید مشروع باشد و گرنه عقد صلح باطل است.
 4. قصد و رضا: طرفین قرارداد باید دارای قصد انشا باشند و فقدان قصد در هر یک از طرفین، باعث بطلان عقد است. فقدان رضا نیز طبق ماده ی ۷۶۳ ق . م سبب عدم نفوذ معامله می باشد.

 عباس شفیعی وکیل حقوقی عقد صلح مشهد

اقسام صلح و احکام و آثار هر یک

عقد صلح بر سه قسم است: صلح بر دعوا، صلح بدوی و صلح تامینی؛ که در ادامه احکام هر یک را بررسی می کنیم:

۱) صلح بر دعوا، احکام و آثار آن

الف) صلح بر دعوا

این صلح در مورد نزاع موجود یا احتمالی آینده ( ماده ی ۷۵۲ ق . م ) به کار می رود. مثل اینکه دو نفر سال های متوالی با یکدیگر معاملات متعددی داشته اند و تصمیم می گیرند که دیگر با هم روابط معاملاتی نداشته باشند. مطالبات و حقوق احتمالی خود از دیگری را در برابر مبلغی صلح می کنند و از بروز هرگونه اختلاف و نزاع در آینده جلوگیری می شود. و هیچ یک نمی تواند از جهت روابط، ادعای حقی علیه طرف دیگر داشته باشد.و طبق ماده ی ۷۵۵ ق . م صلح با انکار دعوا نیز جایز است و درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود.

طبق ماده ی ۷۵۶ ق . م حقوق خصوصی که از جرم ناشی می شود اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا بابت دیات و قصاص در قانون مجازات، می تواند مورد صلح قرار کیرد. مثل اینکه مجنی علیه که در اثر ارتکاب جرم جعل متحمل خساراتی شده است، زیان ناشی از عمل مزبور را در قبال مبلغی با مجرم صلح کند.

در ادامه بخوانید: عقد صلح و اقسام صلح چیست

عباس شفیعی بهترین وکیل حقوقی مشهد

ب) احکام و آثار صلح بر دعوا
 1. لزوم عقد: طبق ماده ی ۷۶۰ ق.م عقد صلح، لازم است، حتی صلحی که در مقام عقود جایز منعقد شده باشد. مانند صلح بلاعوض که در موقعیت عقد هبه قرار گیرد و بر خلاف هبه پس از تشکیل آن، هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
 2. قلمرو صلح: طبق ماده ی ۷۶۶ ق.م در صورتی که طرفین، تمام ادعاهای واقعی و فرضی خود را در مقابل مبلغی به دیگری صلح کنند، کلیه ی دعاوی آنان داخل در صلح خواهد بود و بعد نمی توانند ادعایی علیه طرف دیگر داشته باشند. مگر ادعایی که طبق قرینه از شمول عقد صلح خارج باشد. البته مسلما صلح بر دعوا، شامل دعاوی که منشا آن پس از عقد صلح به وجود می آید، نخواهد شد.
 3. بطلان صلح دعوا مبتنی بر معامله ی باطل: اگر دو نفر به گمان اینکه بیع درست است، درباره ی اختلاف نسبت به تسلیم یا حق شفعه یا خیار عیب و غبن با هم صلح کنند و بعد معلوم شود که بیع از اساس باطل بوده است، صلح آنان نیز باطل است. چرا که صلح، فرع  بر صحت و درستی بیع است و جنبه ی تبعی دارد و با معلوم شدن بطلان بیع، صلح بی موضوع باقی می ماند؛ ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله، صحیح است. مثل اینکه معامله ای واقع شده باشد و یکی از طرفین ادعای بطلان آن را دارد و طرفین این دعوا را به صلح خاتمه می دهند یا بطلان معامله ای معلوم است. ولی دعوای ناشی از این بطلان مثل خسارت ناشی از فریب دادن یکی از دو طرف معامله را به صلح ختم می کنند و درباره ی آن مصالحه می کنند که این صلح ها نافذ است و اشکالی ندارد.   اگر درباره ی بطلان نکاح با محارم یا طلاق باطل، یا هر بطلان دیگری که با نظم عمومی ارتباط دارد صلح شود، به دلیل نامشروع بودن موضوع آن، اثری ندارد و نمی تواند مانع طرح دعوای بطلان چنین اعمالی شود. همچنین هرگاه بطلان معامله ای بین طرفین معلوم باشد و دعوای ناشی از اثار بطلان ( مانند استرداد دو عوض ) به صلح خاتمه یابد، نافذ است.

در ادامه بخوانید: عقد صلح و اقسام صلح چیست

عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد

نکته: شما می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد در تماس باشید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید پیگیری پرونده حقوقی خود را به این وکیل متخصص  بسپارید و دیگر هیچگونه نگرانی بابت روند پرونده نداشته باشید.

۲) صلح بدوی در مقام عقود یا ایقاعات و احکام و آثار آن

الف) صلح بدوی

طبق ماده ی ۷۵۸ ق.م صلح می تواند نقش هر یک از معاملات اعم از معوض و غیرمعوض، معاملات ناقل عینیا منفعت را ایفا کند و به طور معمول اثر پنج عمل حقوقی بیع، معاوضه، اجاره، عاریه و ابراء به وسیله ی صلح نیز به دست می آید. و در این وضعیت عقد صلح نتیجه ی معامله ای را می دهد که نقش آن را ایفا می کند ولی شرایط و احکام مخصوصه ی آن معامله را نخواهد داشت. مثلا صلح نسبت به عین در برابر مالی، نتیجه ی عقد بیع را می دهد و سبب انتقال عین از طرفی به طرف دیگر و انتقال عوض آن نیز خواهد شد، بدون این که شرایط و احکام مخصوصه عقد بیع را داشته باشد. لذا وقتی مالک مشاع ملکی، سهم مشاع خود را در قالب عقد صلح به خریدار منتقل کند، در این صورت شریک وی از حق شفعه محروم خواهد شد.؛ زیرا شفعه از اثار مخصوص عقد بیع است.

ب) احکام و آثار صلح بدوی در مقام معامله

 1. طبق ماده ی ۷۶۰ ق.م عقد صلح همیشه لازم است، اگر چه نقش عقد جایز را ایفا کند مثل صلح در مقام هبه.
 2. صلح می تواند معوضیا غیرمعوض باشدو هر دو نوع ان لازم است.
 3. در عقد صلح، حق شفعه وجود نداردهر چند صلح در مقام بیع منعقد شده باشد. زیرا شفعه از اثار مخصوص عقد بیع است و قابل تسری به معاملات دیگر حتی صلحی که نتیجه ی بیع را دارد، نمی باشد. همچنین در صلح صَرف بر خلاف بیع صَرف، قبضِ مورد عقد در مجلس لازم نیست.
 4. اشتباه در طرف مصالحه، در صلحی که در آن شخصیت طرف، علت عمده ی عقد باشد . نیز اشتباه در اوصاف اساسی موضوع صلح، موجب بطلان عقد صلح می باشد. ( ماده ی ۷۶۲ ق.م )
 5. طبق ماده ی ۷۶۴ ق.م تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. البته خیار عقد صلح منحصر به خیار تدلیس نیست و بقیه ی خیارات، غیر از خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن ( که اختصاص به عقد بیع دارد ) ممکن است در صلح باشد و با توجه به اینکه عقد صلح مبتنی بر تسامح و گذشت است، خیار غبن برای هیچ یک از طرفین به وجود نمی آید. در ضمن اقاله ی عقد صلح نیز ممکن است.

در ادامه بخوانید: عقد صلح و اقسام صلح چیست

مشاوره رایگان وکیل صلح نامه

۳) صلح تامینی

صلح تامینی عبارت است از: صلح به سود طرف عقد یا به سود ثالث.

ماده ی ۷۶۸ ق.م در این مورد مقرر می دارد: در عقد صلح ممکن است یکی از دو طرف در عوض مال الصلحی که می گیرد متعد شود که مبلغ معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915