عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - مجازات شکایت واهی

مجازات شکایت واهی

همانطور که می دانید دادخواهی حق مسلم هر فردی بوده و جزو حقوق افراد به شمار می آید. البته باید توجه کرد که اعمال این حق نباید موجب ضرر و زیان دیگری شود. بنابراین اگر به صورت واهی اقدام به شکایت از فردی کنیم، تبعاتی در پی خواهد داشت. حال اگر می خواهید در مورد مجازات شکایت واهی، آثار و راهکارهای مقابله با آن بیشتر بدانید، در ادامه با عباس شفیعی وکیل کیفری مشهد همراه شوید.

شکایت واهی چیست؟

شکایت واهی به دعوایی گفته می‌شود که در آن، خوانده دعوا مدعی است که خواهان هیچ دلیل و مدرک مستندی برای طرح دعوا علیه او ندارد. به عبارت دیگر، دعوای واهی دعوایی است که:

 • اساس قانونی ندارد.
 • مدارک و مستندات کافی برای اثبات آن وجود ندارد.
 • با سوء نیت و به قصد ایجاد مزاحمت برای طرف مقابل مطرح شده است.

عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد

هدف از طرح دعوای واهی می‌تواند موارد متعددی را شامل شود. از جمله:

 • ایجاد مزاحمت برای طرف مقابل و تضییع حقوق او.
 • تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی و یا اجرای حکم قطعی.
 • گرفتن فرصت از طرف مقابل.
 • سوء استفاده از نظام قضایی.

بهترین وکیل کیفری مشهد

آثار طرح دعوای واهی

طرح شکایت واهی آثاری خواهد داشت که باید هنگام طرح دعوا، از آنها مطلع شد. از جمله:

 • مطالبه خسارات از سوی خوانده دعوا.
 • تضمین خسارات از سوی خواهان دعوا.
 • رد دعوای خواهان و صدور حکم به نفع خوانده.

راهکارهای مقابله با دعوای واهی

با بررسی دقیق اسناد و مدارک قبل از طرح دعوا، مشورت با وکیل متخصص و البته خودداری از طرح دعاوی واهی و سوء استفاده از نظام قضایی می توان از طرح دعوای واهی جلوگیری کرد.  البته ناگفته نماند که قانونگذار هم برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی، مجازات‌هایی را نیز در نظر گرفته است.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «درصورتی که ثابت شود دعوی به قصد اضرار به غیر اقامه شده خواهان به پرداخت خسارات تأخیر و سایر خسارات وارده به خوانده محکوم می‌شود».

در این مطلب می خوانید: مجازات شکایت واهی

شما همراهان گرامی می تواند از طریق شماره های موجود در سایت  ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد تماس حاصل نمایید.

اعاده حیثیت در شکایت واهی

در مورد شکایت واهی و اعاده حیثیت می توان دو حالت را پیش روی خود دید. از جمله:

زمانی که خواهان دعوای واهی طرح می‌کند

 • در این حالت، خوانده دعوا که مورد اتهامات واهی قرار گرفته، می‌تواند جهت اعاده حیثیت خود اقدام کند.
 • خوانده می‌تواند با طرح دعوای اعاده حیثیت، خسارات معنوی و مادی خود را از خواهان مطالبه کند.
 • برای اثبات اعاده حیثیت، خوانده باید مدارک و مستنداتی را ارائه دهد که نشان دهد اتهامات علیه او کذب بوده است.
 • شهادت شهود، نظریه کارشناسی، گواهی مقامات ذیصلاح و سایر ادله می‌توانند از جمله مدارک و مستندات لازم برای اثبات اعاده حیثیت باشند.

وکیل نشر اکاذیب مشهد

زمانی که خوانده دعوای واهی طرح می‌کند

 • در این حالت، خواهان دعوا می‌تواند جهت اعاده حیثیت خود اقدام کند.
 • خواهان می‌تواند با طرح دعوای اعاده حیثیت، خسارات معنوی و مادی خود را از خوانده مطالبه کند.
 • برای اثبات اعاده حیثیت، خواهان باید مدارک و مستنداتی را ارائه دهد که نشان دهد دعوای او موجه بوده است.
 • قراردادها، اسناد و مدارک، شهادت شهود و سایر ادله می‌توانند از جمله مدارک و مستندات لازم برای اثبات اعاده حیثیت باشند.

وکیل کلاهبرداری مشهد

مجازات شکایت واهی

مجازات شکایت‌واهی در قانون مجازات اسلامی به طور مستقیم و مجزا تعیین نشده است. اما با این حال، قانونگذار در مواد مختلفی از این قانون، اقداماتی را که می‌توان به عنوان شکایت واهی تلقی کرد، جرم دانسته و برای آنها مجازات تعیین کرده است.

مهم‌ترین این مواد عبارتند از:

 • ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی: این ماده افترا را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از دو تا شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است.
 • ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: این ماده نشراکاذیب را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از دو تا شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است.
 • ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی: این ماده کلاهبرداری را جرم دانسته و برای آن مجازات‌های مختلفی از جمله حبس، جزای نقدی و رد مال تعیین کرده است.

وکیل کیفری خوب مشهد

در برخی موارد نیز ممکن است طرح دعوای واهی از مصادیق سوء استفاده از مقام یا موقعیت تلقی شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این زمینه محکوم شود.

نکته: علاوه بر مجازات‌های کیفری، مطالبه خسارات نیز از دیگر تبعات طرح دعوای واهی است.

نکته: خوانده دعوا می‌تواند با طرح دعوای اعاده حیثیت، خسارات معنوی و مادی خود را از خواهان مطالبه کند.

وکیل دعاوی واهی مشهد

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای واهی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای واهی، به نوع دعوای واهی و محل اقامت خوانده بستگی دارد. اما در حالت کلی دعوای کیفری مربوط به طرح دعوای واهی باید در دادگاه کیفری محل وقوع جرم و دعوای حقوقی مربوط به طرح دعوای واهی باید در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده رسیدگی شود. البته این موضوع استثنائاتی هم دارد. از جمله:

در برخی موارد، خواهان دعوای واهی می‌تواند با توجه به شرایط خاص، دادگاه دیگری را برای رسیدگی به دعوای خود انتخاب کند. به عنوان مثال، اگر خواهان و خوانده در یک شهر ساکن باشند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در دادگاه آن شهر مطرح کند، حتی اگر محل وقوع جرم در شهر دیگری باشد.
همچنین، اگر اثبات شود که خوانده با قصد فرار از دعوا، محل اقامت خود را تغییر داده است، خواهان می‌تواند دعوای خود را در دادگاه محل اقامت قبلی خوانده مطرح کند.

وکیل خوب مشهد

نمونه شکایت دعوای واهی

ریاست محترم دادگاه ……….

احتراماً به استحضار می‌رساند، اینجانب ………. در تاریخ ………. توسط آقای/خانم ………. به اتهام ………. مورد شکایت واقع شدم. با بررسی‌های انجام شده و ارائه مدارک و مستندات موجود در پرونده که شامل ………………………… می شود، مشخص گردید که اتهامات انتسابی به اینجانب کذب محض بوده و هیچ‌گونه اساسی در واقعیت ندارد.

حال با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه طرح دعوای واهی از سوی خوانده موجب تضییع حقوق اینجانب و تشویش اذهان گردیده است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعاست.

عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مشاوره رایگان وکیل کیفری مشهد

نتیجه گیری

با توجه به آنچه درباره مجازات شکایت واهی و تبعات ناشی از آن در مطلب فوق ذکر شد، باید بگوییم که پیش بردن پرونده های قضایی و اثبات اعاده حیثیت در شکایت های واهی کار دشواری بوده و نیاز به مدارک و مستندات قوی دارد. از این رو مشورت با وکیل متخصص در این زمینه می‌تواند به شما در طرح هرگونه دعوایی از جمله دعوای اعاده حیثیت و اثبات آن کمک کند.

شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ و ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد در تماس باشید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915