عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - اعتراض ثالث اجرايی چیست

اعتراض ثالث اجرایی چیست

اعتراض شخص ثالث، یکی از روش‌های مهم و قانونی برای شکایت از رای دادگاه است که در این مطلب عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد مورد بررسی قرار می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتها نیز با وکیل خوب مشهد همراه شوید.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

هر زمان دعوایی میان افراد ایجاد می شود و دادگاه حکمی صادر می کند، این حکم تنها باید برای طرفین دعوا یعنی خواهان و خوانده موثر باشد و نباید حقوق سایر افراد را تحت الشعاع خود قرار دهد. اما در برخی مواقع حکمی که توسط دادگاه صادر می شود، حقوق اشخاص ثالثی را حفظ نکرده و خدشه دار می کند. به همین دلیل در قانون اجرای احکام مدنی روش هایی برای اعتراض در چنین موقعیت هایی پیش بینی شده که دعوای اعتراض ثالث اجرایی یکی از آنها است.

بنابراین باید چنین بیان کرد که دعوای اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می شود که اموال شخص ثالثی توقیف شده و آن شخص، نسبت به مال توقیف شده، اظهار حق می نماید.

این دعوا عموماً بعد از صدور حکم قطعی توسط دادگاه و در مرحله ی اجرای احکام توسط واحد مربوط مطزح می شود. البته این امکان وجود دارد که شخص ثالث حتی پس از توقیف و فروش اموالش اقدام به طرح این دعوی نماید.

نکته: دعوای اعتراض ثالث اجرایی، دعوایی مالی است. یعنی فقط نسبت به اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی که توقیف شده اند، قابل طرح می باشد.

عباس شفیعی بهترین وکیل حقوقی مشهد

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

وکیل حقوقی بیان می دارد که طبق ماده ۱۴۷ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برای اینکه بتوان اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نمود، وجود شرایطی لازم است. از جمله:

 • شخص ثالث در جریان رسیدگی به دعوا حضور نداشته باشد.
 • از حکمی که دادگاه صادر نموده و نتیجه آن که توقیف اموال وی بوده، مطلع نشده باشد.
 • شخص ثالث ، می بایست حقی برای خود قایل باشد.
 • باید با ارائه سند رسمی و یا سند عادی، حق خود بر مال مزبور را به اثبات برساند.

نکته: با وجود شرایط بالا، پس از طی نمودن مراحل قانونی، مال توقیف شده شخص ثالث رفع توقیف می گردد. البته این امر زمانی امکان پذیر است که محکوم له در مهلت مقرر بتواند مال دیگری از محکوم علیه که مورد اعتراض شخص ثالث نیست، معرفی نماید. در این صورت دادگاه آن مال را توقیف کرده و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی متوقف می شود.

وکیل حقوقی پایه یک مشهد

مهلت اعتراض ثالث اجرایی

برای اقامه دعوای اعتراض ثالث اجرایی در قانون مهلتی تعیین نشده و هر زمان پس از صدور رای دادگاه و صدور اجراییه منوط به توقیف اموال باشد، می توان با وجود شرایط ذکر شده در بالا، اعتراض خود را به صورت دادخواست مطرح کرده تا به آن رسیدگی شود.

نکته: حتی پس از فروش ال توقیف شده می توان اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نمود تا دادگاه دادخواست را بررسی و در صورت لزوم حکم به رفع توقیف از اموال توقیف شده وی نماید.

وکیل اعتراض ثالث اجرایی

برای ارائه دادخواست در این زمینه نیاز است تا اطلاعات دقیق و مهمی را در متن دادخواست وارد کرده و خواسته‌ها و دلایل و منضمات به همراه متن دادخواست به دادگاه تقدیم شود. از طرفی هم باید آشنایی نسبی با مراحل ثبت و پیگیری چنین دادخواستی، داشته باشید که همین امر هم از چالش‌های پیش رو خواهد بود. از این رو توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص مشورت کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید. حتی می توانید در صورت لزوم پیگیری پرونده خود را به یک وکیل کارآزموده سپرده و نگرانی خود را در این مورد به حداقل ممکن برسانید.

شما همراهان گرامی می تواند از طریق شماره های موجود در سایت  ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ با عباس شفیعی وکیل حقوقی مشهد در تماس باشید.

در این مطلب می خوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست

مراحل اعتراض ثالث اجرایی

برای ثبت و رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی باید مراحل زیر را گذراند. از جمله:

 • به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید.
 • علیه خواندگان اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست ثالث اجرایی را به ثبت برساند.
 • مدارک مورد نیاز را پیوست دادخواست نماید.
 • موضوع در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.
 • اگر دادگاه ادعای شخص ثالث مبنی بر ذی حق بودن در مال توقیف شده را صحیح تشخیص دهد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.
 • تکلیف نهایی پرونده، در مهلت قانونی مشخص خواهد شد.

نکته: طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، تمامی مراحل مربوط به شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

بهترین وکیل اعتراض ثالث اجرایی

مدارک لازم برای اعتراض ثالث اجرایی

 • ارائه اسناد هویتی خواهان مانند شناسنامه و کارت ملی
 • اسناد مربوط به حقوق مورد ادعای خواهان
 • و …

نکته: دقت داشته باشید که طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی در دادگاه حقوقی، هزینه دادرسی ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

دادگاهی برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صالح است که رای بدوی در آن صادر شده است. بنابراین حتی اگر نسبت به آن دعوا تجدیدنظر خواهی هم شده باشد، باز باید به دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را ارائه داد.

در این مطلب می خوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست

وکیل حقوقی خوب مشهد

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم دادگاه ……….

احتراما باستحضار می رساند اینجانب ………. در تاریخ ………. اقدام به خرید یک دستگاه سواری ………. مدل ………. از خوانده ردیف اول آقای ………. به مبلغ ………. نموده ام که بین اینجانب و نامبرده مقرر گردید که فی المجلس ………. تومان نقداً به ایشان پرداخت گردید و الباقی طی ………. فقره چک به شماره های ………. هر یک به مبلغ ………. میلیون تومان به ایشان تحویل داده شده است و مطابق با مبایعه نامه، خودرو نیز در تاریخ ………. به اینجانب تحویل داده شده است.

همچنین ایشان متعهد گردیده بودند در تاریخ ………. با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ……….، اقدام به انتقال سند قطعی خودرو نمایند. قابل ذکر است که در تاریخ ………. خودروی اینجانب به علت طرح دعوای خوانده ردیف دوم بطرفیت خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است.

بدلیل عدم اطلاع اینجانب از دعوایی که بین خواندگان محترم مطرح بوده است، خودروی اینجانب در پارکینگ فرودگاه توقیف شده است.

فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به اجراییه شماره ………. صادره از شعبه ………. دادگاه حقوقی ………. در پرونده کلاسه ………. مورخ ………. معترض ثالث بوده باستناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.

عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مشاوره رایگان وکیل حقوقی مشهد

نتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده در بالا می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده، مدعی حقی باشد، می توان شکایت خود را به ثبت رسانده تا مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجایی که رسیدگی به چنین دعاوی نیازمند تخصص و تجربه کافی برای پیشبرد اهداف است، توصیه می شود از یک وکیل متخصص اعتراض ثالث اجرایی کمک گرفته و راهنمایی های لازم را نیز دریافت نمایید.

شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ و ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد در تماس باشید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915