عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - اعسار چیست؟

اعسار چیست؟ بهترین وکیل اعسار در مشهد

برای اطلاع از اینکه اعسار چیست؟ در ادامه با بهترین وکیل اعسار در مشهد همراه شوید.

اعسار چیست؟

اعسار در لغت به معنی سختی و مشقت است و در اصطلاح حقوقی به ناتوانی از پرداخت دیون یا هزینه دادرسی گفته می‌شود.

یعنی زمانی که فردی به دلیل عدم دسترسی به اموال خود یا ناکافی بودن دارایی‌اش، توانایی پرداخت بدهی‌ها یا هزینه‌های مربوط به دادرسی را نداشته باشد، معسر تلقی می‌شود.

نکته: اعسار معادل کلمه فقهی افلاس است، با این تفاوت که اعسار مختص به افراد غیرتاجر است، در حالی که افلاس شامل حال تجار نیز می‌شود.

آثار اعسار

 • معافیت از پرداخت هزینه دادرسی: در صورت اثبات اعسار، فرد معسر از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌شود و این هزینه‌ها به عهده دولت خواهد بود.
 • تقسیط یا تأخیر در پرداخت دیون: در برخی موارد، دادگاه با توجه به شرایط مالی فرد معسر، به او مهلت می‌دهد تا دیون خود را به صورت قسطی پرداخت کند یا پرداخت آن‌ها را به تأخیر اندازد.
 • معرفی امین برای اداره اموال: در مواردی که اعسار فرد مسلم باشد، دادگاه می‌تواند امینی را برای اداره اموال او تا زمان پرداخت دیون معرفی کند.

در این مطلب می خوانید: اعسار چیست؟ بهترین وکیل اعسار در مشهد

انواع اعسار

در قانون ایران، دو نوع اصلی اعسار وجود دارد:

 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: این نوع اعسار زمانی مطرح می‌شود که فرد به دلیل ناتوانی مالی، توانایی پرداخت هزینه‌های مربوط به دادرسی، مانند حق‌الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و… را نداشته باشد. در این صورت، فرد می‌تواند با ارائه دادخواست و اثبات اعسار خود، از پرداخت این هزینه‌ها معاف شود و دولت آن‌ها را تقبل خواهد کرد.
 2. اعسار از پرداخت محکوم‌به: این نوع اعسار زمانی مطرح می‌شود که فرد به دلیل ناتوانی مالی، توانایی پرداخت دیون خود، مانند مهریه، نفقه، خسارت و… را نداشته باشد. در این صورت، فرد می‌تواند با ارائه دادخواست و اثبات اعسار خود، از دادگاه تقاضای تقسیط یا تأخیر در پرداخت دیون خود را داشته باشد. دادگاه نیز با بررسی شرایط مالی فرد، در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

عباس شفیعی وکیل اعسار مشهد

شرایط اعسار در قانون ایران

برای اینکه یک فرد بتواند اعسار خود را در دادگاه به اثبات برساند، باید شرایط خاصی را دارا باشد. این شرایط به طور کلی در دو دسته اصلی شرایط شکلی و شرایط ماهوی قابل بررسی هستند. از جمله:

شرایط شکلی

 • اهلیت: فردی که مدعی اعسار است باید اهلیت قانونی برای طرح دعوا داشته باشد. به این مهنا که باید سن او به حد قانونی رسیده باشد و از نظر ذهنی نیز سالم باشد.
 • تابعیت ایرانی: در برخی موارد مانند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فقط اتباع ایرانی می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.
 • محل اقامت: دعوای اعسار باید در دادگاه عمومی محل سکونت فرد معسر مطرح شود.
 • ذینفع بودن: فردی که مدعی اعسار است باید ذینفع در دعوا باشد. یعنی باید اثبات کند که ناتوانی مالی او در پرداخت دیون یا هزینه‌های دادرسی، به طور مستقیم به او ضرر و زیان وارد می‌کند.

شرایط ماهوی

 • ناتوانی مالی: مهم‌ترین شرط اعسار، ناتوانی مالی در پرداخت دیون یا هزینه‌های دادرسی است. این ناتوانی مالی باید واقعی و مستند باشد و نه ساختگی.
 • عدم کفایت اموال: فرد معسر باید اموال و دارایی کافی برای پرداخت دیون یا هزینه‌های دادرسی خود نداشته باشد.
 • عدم سوء نیت: فرد معسر نباید در ایجاد ناتوانی مالی خود سوء نیت داشته باشد. به این معنا که نباید اموال خود را به طور عمدی از بین برده یا به دیگران منتقل کرده باشد تا از پرداخت دیون یا هزینه‌های دادرسی فرار کند.

شما همراهان گرامی می تواند از طریق شماره های موجود در سایت  ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد تماس حاصل نمایید.

نحوه اثبات اعسار

برای اثبات اعسار در دادگاه، راه‌های مختلفی وجود دارد. از جمله:

 • شهادت شهود: معمول‌ترین راه اثبات اعسار، شهادت دو مرد عادل و مسلمان است که به وضعیت معیشتی و عدم تمکن مالی فرد معسر آگاهی دارند. شهادت شهود باید به صورت کتبی و در قالب استشهادیه ارائه شود و در آن، مشخصات کامل شاهد و مشهود و همچنین جزئیات مربوط به وضعیت مالی فرد معسر، مانند شغل، درآمد، هزینه‌های زندگی و عدم توانایی در پرداخت دیون یا هزینه‌های دادرسی، قید شود.
 • اقرار طلبکار: در برخی موارد طلبکار می تواند با اقرار کتبی به اعسار فرد معسر، به اثبات آن کمک کند. البته این اقرار باید به صورت رسمی و در حضور مقامات قضایی انجام شود. همچنین باید مشخصات کامل طلبکار و معسر، مبلغ بدهی و عدم توانایی فرد معسر در پرداخت آن، قید شود.
 • معرفی اموال و دارایی: فرد معسر می تواند با معرفی کلیه اموال خود به دادگاه، برای اثبات عدم تمکن مالی خود بپردازد. دادگاه با بررسی اموال و دارایی های فرد و مقایسه آنها با دیون وی، تصمیم گیری خواهد کرد.
 • سایر ادله: علاوه بر مواردی که تا به اینجا اشاره کردیم، مدارک مربوط به بیکاری، از کار افتادگی، بیماری، تحت تکفل بودن افراد عاجز و … در اثبات اعسار تاثیرگذار خواهد بود.

نکته: به یاد داشته باشید که بار اثبات اعسار در ابتدا بر عهده مدعی اعسار یعنی فردی که مدعی ناتوانی مالی است، خواهد بود.

عباس شفیعی وکیل حقوقی مشهد

مراحل اثبات اعسار

 • در اولین قدم، فرد معسر باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست اعسار را به همراه مدارک و مستندات لازم، مانند استشهادیه شهود، اقرار طلبکار، لیست اموال و دارایی و… ثبت کند.
 • پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه عمومی محل سکونت فرد معسر ارجاع می‌شود.
 • در دادگاه، فرد معسر و در صورت لزوم، طلبکار و شهود حضور یافته و توضیحات خود را ارائه می‌کنند.
 • قاضی دادگاه، مدارک و مستندات ارائه شده توسط فرد معسر را به دقت بررسی می‌کند.
 • در نهایت، قاضی دادگاه با توجه به بررسی‌های انجام شده، رأی خود را مبنی بر پذیرش یا رد اعسار صادر می‌کند.

نکته: ادعای اعسار صرفاً از سوی اشخاص حقیقی غیرتاجر قابل طرح است و تجار و اشخاص حقوقی باید دعوای ورشکستگی مطرح نمایند. همچنین معسر محجور محسوب نمی‌شود و می‌تواند در اموال خود تصرف کند.

در این مطلب می خوانید: اعسار چیست؟ بهترین وکیل اعسار در مشهد

نمونه دادخواست اعسار

ریاست محترم مجتمع قضایی ……….

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ………. حسب دادنامه شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………. دادگاه عمومی ………. به پرداخت مبلغ ………. ریال در حق خانم/آقای ………. محکوم گردیده ام؛ نظر به مشکلات متعدد/ عدم دسترسی به اموالم و با توجه به مستندات تقدیمی، صدور حکم به اعسار اینجانب از پرداخت مبلغ محکوم به / تقسیط مبلغ محکوم به، مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ را استدعا دارم.

عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مشاوره رایگان وکیل اعسار مشهد

نتیجه گیری

با توجه به آنچه در مطلب فوق ذکر شد می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که افراد می توانند در صورت داشتن شرایط خاصی، ادعا کنند که معسر هستند و وضعیت مالی آن ها به گونه ای است که قادر به پرداخت هزینه محکوم شده نیستند. در این راستا باید گفت که اطلاع از قوانین و شرایط موجود در خصوص چنین پرونده هایی نیازمند دریافت مشاوره از یک وکیل حقوقی خوب است تا بتوان بهترین نتیجه را دریافت نمود. از این رو توصیه می شود در اولین فرصت ممکن با یک وکیل اعسار مشورت کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

شما همراهان گرامی می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ و ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ با عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد در تماس باشید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915