عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

آیا معنی کلماتی مانند اجرت المثل و اجرت المثمی را می دانید و یا اینکه در چه مواردی بکار می روند، اصلا تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی می دانید در چیست؟

در ادامه با عباس شفیعی وکیل حقوقی مشهد همراه شوید تا اطلاعات جامعی در این باره بدست آورید.

اجرت المثل چیست؟

اجرت المثل از دو کلمه اجرت و مثل تشکیل شده که در زمان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال منزل استیجاره ای را در نظر بگیرید که در مقابل استفاده مستاجر از ملک، مبلغی به مالک پرداخت می شود. به بیان ساده تر می توان گفت که هر زمان دو نفر به وسیله ی قراردادی شفاهی یا کتبی، در مقابل عملی مشخص، مبلغی را توافق کنند، مبلغ پرداخت شده اجرت المثل نامیده خواهد شد.

نکته: میزان اجرت المثل به مسائل متعددی بستگی دارد. از جمله: نوع مال (منقول یا غیرمنقول)، ماهیت مال (ساختمان، باغ، ماشین و غیره)، کیفیت و کمیت مال مورد نظر و … .

بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشهد

اجرت المسمی چیست؟

عوضی را که طرفین یک قرارداد بر آن توافق کرده اند را اجرت المسمی می نامند. به بیان ساده تر می توان اینگونه گفت که اگر مالک مال خود را چه منقول یا غیر منقول، طی قرارداد اجاره با مبلغ مشخص و زمان معین به شخص دیگر اجاره بدهد، به آن مبلغ مشخص شده در قرارداد، اجرت المسمی گفته می‌شود.

نکته: اجرت المثل جایگزین اجاره بها یا اجرت المسمی درج شده در قرارداد بوده و مستاجر مکلف خواهد بود بدل منافعی را که استیفا کرده را به موجر بپردازد. البته این موضوع ناگفته نماند که میزان اجرت المثل از طریق تعیین کارشناس توسط دادگاه مشخص می گردد.

بهترین وکیل پایه حقوقی مشهد

تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

با توجه به توضیحات ذکر شده در بالا می توان تفاوت های موجود در اجرت المثل و اجرت المسمی را اینگونه شرح داد:

  • اجرت المسمی با رضایت طرفین و طی قرارداد تعیین می شود اما اجرت المثل توسط کارشناس رسمی تعیین شده و ریشه‌ قراردادی ندارد.
  • اجرت المسمی توسط طزفین در قرارداد تعیین شده و قابل اعتراض نیست اما اجرت المثل زمانی بیان می شود که بین طرفین اختلافی وجود داشته و در قرارداد اجاره بهاای ذکر نشده است.

وکیل اجرت المثل مشهد

در ادامه بخوانید: تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

نکات مهم برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

  • فقط مالک و یا نماینده قانونی وی می تواند اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کرده و دادخواستی بر این مبنا را به دادگاه ارائه دهد.
  • اگر صاحب ملکی پس از اتمام مدت اجاره، خواهان تخلیه مستاجر نشود، این امر به این منظور تلقی می شود که موجر از ادامه تصرفات مستاجر رضایت دارد.
  • در برخی مواقع در قراردادها این مطلب قید می گردد که در صورت تمام شدن مدت اجاره، مبلغ  اجرت المثل به میزان اجاره بها بوده و این موضوع زمانی نافذ است که مستاجر با رضایت مالک در ملک سکونت داشته باشد. زیرا در صورتی که موجر تقاضای تخلیه ملک را داشته و مستاجر سرباز زند، اجرت المثل بر اساس ارزش واقعی و با نظر کارشناس تعیین شده و مستاجر ملزم به پرداخت خواهد بود.
  • د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورتی که مستاجر مبلغ اجرت‌المسمی را پرداخت نکند، موجر می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این مبلغ را از محضر دادگاه مطالبه کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه از تاریخ مطالبه که معمولا به وسیله اظهارنامه مشخص می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علاوه بر اجرت‌المسمی، خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه آن را نیز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت مطالبه موجر، محاسبه و مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حکم قرار می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما اجرت المثل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اجاره، خسارت محسوب شده و وجه نقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیست. پس به آن خسارت تاخیر تاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یه تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
  • اجرت‌المثل از تاریخ انقضای مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت اجاره به موجر طی ارائه دادخواست تعلق می‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. زیرا مطابق ماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ۳۳۷ قانون مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بلاجهت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است.
  • در قسمت شروط قرارداد بندی تحت عنوان خسارت روزانه یا وجه التزام برای تاخیر در تخلیه ملک پس از پایان مدت اجاره تعیین می شود. به موجب این شرط اگر مستاجر پس از اتمام زمان قرارداد، از تخلیه ملک خودداری نماید، موجر با طرح دعوا در دادگاه می تواند مبلغ توافق شده را تقاضا نموده و دیگر موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده نمی شود.

نکته: برای اطلاع از اجرت المثل ایام زوجیت بر روی متن کلیک نمایید.

بهترین وکیل ملکی مشهد

در ادامه بخوانید: تفاوت اجرت المثل و اجرت المسمی

نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف

ریاست محترم مجتمع قضایی شعبه ……….

احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان به موجب گواهی انحصار وراثت شماره ………. مورخ ………. ورثه مرحوم/مرحومه ………. هستیم. پس از فوت متوفی، و انجام امورات مربطو به دفن و کفت آن مرحوم، ترکه به جا مانده از وی یک باب منزل مسکونی واقع در ………………………… بود. از آنجایی که همگی ما به موجب مقررات ارث، وارث ترکه به جا مانده از متوفی هستیم، خواستار تقسیم ملک مزبور شدیم. اما به موجب گواهی/رای دادگاه ملک مشاعی و غیر قابل تقسیم و افراز است. لذا عاقلانه ترین راه این است که ملک فروخته شود و مبلغ آن به نسبت سهم الارث میان وراث تقسیم گردد. اما متاسفانه، یکی از ورثه بدون کسب اجازه از سایر وراث، در ملک مزبور سکنی گزیده و حاضر به تخلیه ملک نیست. بقیه وراث نیز بارها با او به گفتگو پرداختند. لیکن هر بار دلیلی غیر منطقی ارائه کرده و ملک را تخلیه نمی کند.

لذا، با تقدیم این دادخواست از شما مقام محترم خواستار صدور حکم مقتضی مبنی بر خلع ید از خوانده و البته دریافت اجرت المثل ایام تصرف مورد استدعاست.

عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مشاوره رایگان وکیل حقوقی مشهد

نتیجه گیری

عدم تنظیم صحیح قرارداد اجاره بها در آینده منجر به اختلاف بین موجر و مستأجر خواهد شد. همین امر هم باعث افزایش پرونده های اختلافی در مراجع قضایی می‌گردد. از این رو توصیه می گردد در زمان انعقاد هر قراردادی از یک وکیل حقوقی خوب مشورت گرفته و راهنمایی های لازم را نیز دریافت نمایید. در این صورت از بروز هرگونه اختلاف و مشکلی جلوگیری خواهید نمود. جهت ارتباط با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک حقوقی مشهد می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) تماس حاصل نمایید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915