عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توشس - سلب حضانت فرزند

سلب حضانت فرزند به چه صورت است

در این مطلب به موضوع سلب حضانت فرزند پرداخته می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه تا انتها نیز با عباس شفیعی بهترین وکیل حضانت مشهد همراه شوید.

عدم صلاحیت والدین برای حضانت فرزند

چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او می باشد، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

عباس شفیعی بهترین وکیل طلاق مشهد

به موجب مقررات اصلاحی بعدی، بعضی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین به این شرح بیان شده است:

  1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
  2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
  3. ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
  4. سوء استفاده از طفی یا اجبار او، به ورود در مشاغل غیر اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
  5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
چند نکته در مورد حضانت

قانون مدنی حق حضانت را، در مورد اطفال جاری دانسته است. بنابراین هرگاه شخصی از طفولیت خارج شد، دیگر کسی حق حضانت او را ندارد و انتخاب اینکه او در معیت پدر و یا مادر خویش به سر ببرد، به عهده خودش می باشد. البته در منابع فقهی خروج از حضانت منوط به خروج از طفولیت و رسیدن به بلوغ با وجود وصف رشد شده است.

عباس شفیعی وکیل خوب مشهد

در ادامه بخوانید: سلب حضانت فرزند

ضمناً باید توجه داشت که حقوق راجع به حضانت قبل و بعد از طلاق یکسان است، در این مورد به سوال و پاسخ زیر توجه فرمایید:

سوال: اگر زوجین با هم اختلاف دارند و حاضر به زندگی مشترک در یک منزل نیستند، آیا حضانت فرزندان تا زمان ختم رسیدگی و صدور حمک قطعی مطابق همان مقررات بعد از طلاق است یا صورت دیگر دارد؟

پاسخ: « در خصوص حق حضانت و وجوب نفقهقبل و بعد از طلاق با همدیگر فرقی ندارد و در آن دو سال یا هفت سال که برای پسر و دختر تعیین گردیده، حق حضانت برای مادر است و نفقه با تحقق شرایط به عهده پدر می باشد.» از طرفی اشتغال مادر به شغلی خارج از منزل که قدرت مباشرت مادر در حضانت را از بین ببرد، منافاتی با حق حضانت مادر ندارد.

به سوال و پاسخ ذیل توجه فرمایید:

سوال: اگر زوجه ای که حق حضانت طفل به عهده اوست، شاغل باشد و شخصاً نتواند فرزند را حضانت کند، بلکه به وسیله مهد کودک یا مادرش از او نگهداری کند، و یا اینکه زوجه از نظر اخلاق اسلامی بسیار منحط باشد در حالی که زوج دارای خصوصیات اخلاقی مطلوب باشد، تکلیف حضانت طفل چه خواهد شد؟

در ادامه بخوانید: سلب حضانت فرزند

عباس شفیعی وکیل طلاق مشهد

پاسخ:« به نظر می رسد که در مورد بخش اول سوال، حق حضانت مادر ساقط نمی گردد. زیرا که هم مادر زوجه از طفل نگهداری کند و هم در موردی که بچه را بخه مهد کودک تحویل می دهد، نظارت و تربیت خود مادر منقط نمی شود، اما در بخش دوم سوال، به خاطر امین نبودن زوجه، حق حضانت از وی سلب و تحت حضانت زوج قرار می گیرد.» چنانچه هیچ یک از زوجین حاضر به حضانت از فرزندشان نباشند، دادگاه در این خصوص تعیین تکلیف می نماید.

نکته: شما می توانید از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک مشهد در تماس باشید و مشاوره های لازم را دریافت نمایید. همچنین در صورت تمایل می توانید پیگیری پرونده خود را به این وکیل متخصص  بسپارید و دیگر هیچگونه نگرانی بابت روند پرونده نداشته باشید.

به سوال و پاسخ ذیل توجه فرمایید:

سوال: در صورتی که زوج متمول متواری بوده و یا به عللی صلاحیت حضانت طفل را نداشته باشد، و زوجه زوجه نیز حاضر به حضانت نباشد، در این میان چه کسی را باید ملزم به حضانت نمود و نفقه طفل و زوجه ( اعم از اینکه طلاق گرفته و یا نگرفته باشد) به عهده کیست؟

پاسخ:« اگر چه حضانت فرزند حسب مورد بعد از دو سالگی و هفت سالگی به عهده پدر می باشد، و همچنین قبل از رسیدن به دو سال یا هفت سال در صورتی که مادر از حضانت فرزند امتناع نمود، باز هم پدر مکلف به حضانت است. لیکن با فرض متواری بودن زوج ( پدر ) یا فاسد الاخلاق یا غیر مأمون بودن او محکوم نمودن او از سوی دادگاه ( در حالی که شرع مقدس محکوم کرده است ) به حضانت فرزندش مثمر ثمر نخواهد ود. بنابراین چنانچه زوجه ( مادر طفل ) حاضر به قبول حضانت به طور مجان یا در برابر اجرت المثل یا کمتر از آن باشد، در این صورت مادر احق و اولی به حضانت است، از هر کس دیگر، حتی از جد پدریو اگر چه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوه طفل از پدر ( که متواری شده یا شرعاً صلاحیت حضانت ندارد ) پرداخت خواهد شد ( در صورت مکنت و یسار او ) و هرگاه در فرض فوق، زوجه ( مادر ) نیز غیر مأمون باشد یا از قبول حضانت امتناع نماید یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد، در این صورت مادر را نمی شود، الزامی به حضانت نمود که قهراً نوبت حضانت به نحو الزام به ترتیب به پدر پدر، و وصی پدر در صورت موت جد پدری، با وصی جد پدری وی و در صورت فقدان همه نامبردگان یا عدم صلاحیت آنان اقرباء و کسان کسان طفل احق از دیگران هستند و در صورت نبود اقارب، باید بچه را تحت حضانت کس دیگر قرار داد، و در این سه صورت نیز اجرت حضانت و نفقه و کسوه از مال پدر است، و در صورتی که مادر مطلقه، حضانت بجه را تقبل کند، حق تقاضای مسکن و نفقه مختص به خود را ندارد.»

در ادامه بخوانید: سلب حضانت

نمونه تصمیم دادگاه در مورد درخواست صدور گواهی عدم صلاحیت خوانده در مورد حضانت و استرداد طفل

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ……. فرزند …… به طرفیت آقای …… فرزند ….. به خواسته صدور گواهی عدم صلاحیت خوانده در حضانت از فرزندان مشترکش با خواهان به اسامی …….. دارای شماره شناسنامه ……. متولد ………. و ……. دارای شماره شناسنامه ……… متولد ………. و استرداد کودکان یاد شده جهت ادامه حضانت توسط خواهان، با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله گواهی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ….. مبنی بر اینکه خوانده مبتلا به اعتیاد به تزریق هروئین می باشد و این نوع اعتیاد به نظر دادگاه مضر و خطرناک و موجب مظنه خطر در ارتباط با اطفال است، لذا خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی خوانده را به رد و تحویل اطفال یاد شده به خواهن جهت ادامه حضانت از آنها محکوم می نماید. بدیهی است، چنانچه خوانده پس از قطعیت حکم از اجرای مفاد آن خودداری نماید، مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۶۵ خواهد بود. این رأی حضوری و مستنداً به مواد ۳۳۰، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان ….. می باشد.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915