عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - مراحل توقیف اموال

مراحل توقیف اموال

وقتی یک نفر از دیگری بابت بدهی یا پرداخت خسارت شکایت می کند در واقع خواهان پولی است که به او پرداخت نشده است می تواند با حکم صادر شده از سوی دادگاه اموال منقول یا غیر منقول فرد را توقیف نماید. اما این روند دارای شرایط و مراحلی است که در ادامه عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک دادگستری تحت عنوان مراحل توقیف اموال برای شما همراهان گرامی ذکر کرده است، از این رو همراهمان باشید.

اموال منقول و غیر منقول چیست؟

توقیف اموال یعنی اینکه مال شخصی را بازداشت کنیم و اجازه تصرف و استفاده از آن را از او بگیریم، که این اموال می توانند منقول یا غیرمنقول باشند.

 • اموال منقول: اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر جابجا کرد، بدون این ‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود. به عنوان نمونه اشیایی از قبیل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.
 • اموال غیرمنقول: اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر جابجا کرد، به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌ وجود نیاید. به عنوان نمونه دیوار، ساختمان و زمین مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

عباس شفیعی وکیل توقیف اموال در مشهد

اموال قابل توقیف

 • املاک وی شامل آپارتمان، زمین و …
 • حساب بانکی
 • سهام
 • یک چهارم حقوق کارمند تا زمان تاهل
 • یک سوم حقوق کارمند در زمان جدایی
 • طلب وی از دیگر اشخاص

به طور کلی اموالی که غیر قابل توقیف نباشند را می توان جهت بدهی خود توقیف کرد. حال این بدهی می تواند مهریه باشد یا هر بدهی دیگری.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - مراحل توقیف اموال

اموال غیر قابل توقیف

اگرچه محکو‌م‌‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است.

وکیل خوب در مشهد می گوید: بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی اموالی که غیر قابل توقیف هستند عبارتند از:

 • لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
 • وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
 • اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف هستند.

به طور کلی اموالی که جزو مستنثیات دین محسوب می شوند را نمی توان توقیف کرد.

عباس شفیعی وکیل تامین خواسته در مشهد

در ادامه بخوانید: مراحل توقیف اموال

انواع توقیف اموال

 • توقیف قانونی: در توقیف قانونی، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود. به این ترتیب بدهکار نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از پرداخت دین و تعهدات خود شانه خالی کند.
 • توقیف فیزیکی: در این نوع توقیف، طلبکار درخواست ضبط دارایی را داده و شخص محکوم علیه حق جابه جایی و تصرف دارایی خود را نخواهد داشت.
 • توقیف تامینی: توقیف تأمینی در واقع نوعی آینده نگری نسبت به اموال شخص مدیون وجود دارد.، به این معنا که شخص طلبکار پیشدستی کرده و اموال فرد بدهکار را برای جلوگیری از انتقال به دیگران توقیف می کند. این عمل را اصطلاحاً «تأمین» می نامند.
 • توقیف اجرائی: محکوم‌علیه موظف است ظرف مدت ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ ‌یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند؛. در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکوم‌علیه توقیف شود. در این ‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.

نکته: عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می گوید: مرجع رسیدگی برای توقیف اموال اداره اجرای ثبت اسناد و املاک و دادگستری نیز می باشد.

شرایط توقیف اموال

 • به موجب ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا باید بلافاصله بعد از درخواست توقیف اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه کند. و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد.
 • از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود. اما اگر مال معرفی‎ شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود.
 • اگر مال توقیف‌شده تکافوی محکوم‌به را نکند، در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
 • عدم حضور طرفین دعوا مانع از توقیف مال نمی‌شود، اما توقیف مال به آنها اعلام خواهد شد.
 • محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند یک‌ بار تبدیل مال توقیف‌شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش، تقاضا کنند، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.
 • هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است و اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به عمل آید که به ضرر محکوم‌له باشد، تنها با رضایت کتبی محکوم‌له نافذ خواهد بود.

عباس شفیعی وکیل خوب در مشهد

 • اگر مال مورد نظر وثیقه باشد یا در مقابل مطالباتی توقیف‌شده باشد، محکوم‌له می‌تواند با پرداخت تمام دیون و خسارات قانونی و تودیع آنها نزد دادگستری یا صندوق ثبت، وثیقه را آزاد کرده و بلافاصله به وسیله مأمور اجرا به نفع خود توقیف کند.
 • طرفین در موارد زیر حق اعتراض به حکم صادره را خواهند داشت:
  • مدعی بودن بدهکار در پرداخت بدهی
  • ادعای بدهکار مبنی بر جعلی بودن اسناد در دست طلبکار که نشان دهنده بدهی وی هستند.
  • ادعای شخص ثالث در مالکیت مال توقیف شده
  • معرفی مال دیگر از جانب طلبکار جهت توقیف
  • دخالت یا تصرف افراد در اموالی که توسط مامورین اجرایی توقیف شده است، جرم بوده و مجرم به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.
 • شکستن و فک عمدی پلمپ، توسط اشخاص جرم محسوب شده و مجازات شخص مرتکب ۳ ماه تا ۲ سال حبس خواهد بود.
 • توقیف ملک قولنامه ای در صورت عدم اثبات مالکیت، امکان پذیر نیست.
 • توقیف مالی که در رهن بانک است نیز امکان پذیر است.

عباس شفیعی بهترین وکیل حقوقی در مشهد

مراحل توقیف اموال

جهت توقیف اموال محکوم علیه می بایست این مراحل انجام گیرد:

 • فرد محکوم شده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، محکوم به را پرداخت ننموده باشد.
 • محکوم علیه و محکوم له توافقی جهت پرداخت نداشته باشند.
 • طلبکار مالی را جهت برداشت طلب خود معرفی نکرده باشد و یا در جریان رسیدگی یا قبل از آن مالی توقیف نشده باشد.
 • طلبکار تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را نموده باشد.
 • بعد از درخواست توقیف اموال فرد بدهکار با شناسایی اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام، اقدام به توقیف آن می نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با انجام نیابت قضایی این کار انجام می گیرد.

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال

خواهان: ……..

خوانده: ………

خواسته: تامین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی

دلایل و منضمات: ……

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده

باسلام

احتراماً به استحضار می‌رساند: موکل و خوانده به موجب عقدنامه شماره ……. مورخ ……. تنظیمی در دفترخانه شماره ….. به عقد دایم یکدیگر درآمده و مهریه موکل ….. سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد و به موجب این دادخواست موکل تقاضای تامین خواسته برای تعداد ۲۰۰ سکه از مهریه مافی القباله را دارد. لذا مستدعی است جهت جلوگیری از اخفاء اموال توسط خوانده قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ اجرا گردد.

نام و نام خانوادگی / امضا و تاریخ

دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله) | بنیاد وکلا

بهترین وکیل مهریه در مشهد

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده در این مطلب ( مراحل توقیف اموال ) توسط عباس شفیعی وکیل پایه یک دادگستری توقیف اموال باعث می‫‌شود که خواسته‌ی فرد  طلبکار در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد. به این معنی که شخص بدهکار با توقیف نمودن مال معین اطمینان حاصل می کند که به حق خود خواهد رسید. حال با توجه به این موضوع که توقیف اموال و شرایط و مراحل آن دارای فراز و نشیب های زیادی است. می توانید با کمک گرفتن از وکیلی خبره در این زمینه به راحتی نتیجه را به نفع خود حاصل نمایید.

 

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915