عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - اثبات مالکیت اراضی ملی

اثبات مالکیت اراضی ملی

اگر ملک شما ملی است، فقط با انجام تشریفات صحیح قانونی از ملی بودن خارج می شود. در ادامه برای اثبات مالکیت اراضی ملی و خروج آن با بهترین وکیل اراضی در مشهد همراه شوید تا اطلاعات مفیدی بدست آورید.

انواع اراضی

 • اراضی شهری: به زمین هایی که در محدوده و در حریم شهر و شهرک ها واقع شده باشند اراضی شهری گفته می شود.
 • اراضی موات شهری: به زمین هایی که سابقه عمران و احیا قبل از تاریخ مشخص را ندارند اراضی موات شهری می گویند.
 • اراضی بایر شهری: به زمین هایی گفته می شود که سابقه احیا و عمران داشته و اما به مرور زمان به حالت موات برگشته اند چه صاحب مشخصی داشته  و چه صاحب مشخصی نداشته باشند.
 • اراضی دایر شهری: زمین هایی که آنها را آباد و احیا کرده اند و در حال حاضر مالک از آنها بهره برداری می کند، اراضی دایر شهری نیز می گویند.
 • اراضی دولتی: همه زمین هایی که متعلق به دولت بوده از جمله ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، مستحدث، خالصه، ساحلی و حریم که به نام دولت دارای سند است یا در جریان ثبت به نام دولت می باشد اراضی دولتی گفته می شود. همچنین کلیه زمین هایی که بر اساس مقررات و قوانین و رای کمیسیون های مربوطه، موات یا ملی تشخیص داده شده اند اعم از آن که بهنام دولت ثبت شده یا ثبت نگردیده باشد.
 • اراضی ملی شهری: بر اساس ماده ۲ قانون ( قانون حمایت و حفظ از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ) یا ماده ۵۶ قانون ( قانون بهره برداری و حفاظت از مراتع و جنگل ها ) یا ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع تشخیص گردیده یا می‌گردد و بعد از ورود به محدوده و حریم شهر بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آئین‌نامه اجرایی آن و ماده ۶ اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارمی‌گیرد.

اراضی ملی چیست؟

اراضی ملی به زمین هایی گفته می شود که بیرون از محدوده شهری بوده و به اداره منابع طبیعی تعلق دارد. حال زمین هایی که فرم ابتدایی و طبیعی خود را به دلیل عدم دخالت انسان حفظ کرده باشد در شمار زمین های ملی قرار می گیرد. البته این اتفاق تا زمانی است که بر روی زمین فعالیت‌های کشاورزی و … صورت نگرفته باشد؛ زیرا در صورت اقدامات انسانی از جمله کشاورزی، زمین احیا شده ( مستثنیات ) و در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت. البته مطابق با مصوبه‌ی سال ۱۳۴۱ (قانون ملی شدن جنگل‌های کشور) سابقه‌ی احیا زمین ملاک تشخیص بوده و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود. بدین گونه که اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها احیا شده باشد، در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد.

حال با توجه به این توضیحات اگر زمینی جزو اراضی ملی محسوب شود، طبق قانون آگهی شده و مدت زمان مشخصی برای اعتراض شخص ثالث مهلت داده می شود.

در این مطلب بخوانید: اثبات مالکیت اراضی ملی

نکته: زمین هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته است.

عباس شفیعی بهترین وکیل اثبات مالکیت

روش تشخیص اراضی ملی احیا شده

 • زمین‌هایی که فعالیت‌های کشاورزی و یا باغبانی در آن‌ها انجام می‌شود.
 • بخشی از یک مزرعه هستند و یا در بخش اراضی یک روستا قرار گرفته‌اند.
 • در محدوده‌های آبی همچون چاه، چشمه، رودخانه و یا قنات واقع شده‌اند.
 • جهت کشاورزی، دستکاری یا پیش کاری در آن‌ها انجام شده باشد.
 • بیش از حد استاندارد دارای شیب باشند و قابلیت کشت کردن بر روی آن‌ها وجود داشته باشد.
 • قابل کشت و آبیاری‌اند و دارای مرزبندی حداقل عرفی یا ثبتی باشند.
 • جویی در داخل آن‌ها قرار دارد یا قبلا در آن جاری بوده و اکنون اثرهایی از آن دیده می‌شود.
 • و …

اقدامات لازم پس از اعلام ملی بودن اراضی

 • وضعیت مالکیت مشخص شود: نوع مالکیت می تواند رسمی، عادی – جاری، ثبت شده و یا مفروز، مشاع باشد.
 • چگونگی تصرفات بررسی شود: بایستی در تصرف مدعی باشد.
 • سوابق محاکم قضایی بررسی شود: بایستی هر نوع دادنامه ی قضایی یا شبه قضایی مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
 • یک نقشه UTM تهیه شود: مساحت مشخص شده و نقشه برداری صورت گیرد.
 • عکس هوایی از دهه ۱۳۴۰ تهیه شود: به صورت سفارش اینترنتی از سازمان نقشه برداری کشور عکس هوایی تهیه شود.
 • وضعیت آثار کشت و زرع در عکس هوایی بررسی شود: ژئورفرنس انجام شود.
 • دادخواست مربوطه تنظیم شود: نحوه تنظیم دادخواست متناسب با سابقه محاکم قضایی و شبهه قضایی انجام گیرد.

عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - محیا حق توس - اثبات مالکیت اراضی ملی

وکیل اراضی مشهد ( عباس شفیعی )

وکیل اثبات مالکیت اراضی ملی

از آنجایی که برای طرح هر دعوایی بایستی خوانده در آن مشخص شود، در این مورد طبق قانون اداره منابع طبیعی به عنوان خوانده بوده و نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه خواهد کرد. حال از آنجایی که یک فرد عادی اطلاعات کمتری نسبت به وکیل یک ارگان دارد، بهتر است فرد مدعی هم با یک وکیل مجرب در این جلسات حضور پیدا کند. زیرا اعتراض به تشخیص اراضی ملی یک امر فنی و تخصصی بوده که حتما نیاز به بکارگیری وکیل حرفه ای در این زمینه دارد. پس لطفا در موضوعات تخصصی به وکیل مراجعه کنید تا از استحقاق حق خود جا نماند.

مجازات تصرف اراضی ملی

طبق قانون زمین های ملی شده کاملا تفکیک و مشخص شده اند، بنابراین هر گونه دست درازی در تمامیت و یا دخل و تصرف در آن ها نشانه نقض و زیر پا نهادن قوانین می باشد. حال بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اگر فرد یا افرادی اقدام به تصرف اراضی ملی کنند، به ۱ ماه تا ۱ سال حبس تعزیری و رفع تصرف محکوم خواهند شد. همچنین در همان رای دستور رفع تصرف نیز صادر خواهد شد.

نکته: شکایت از افرادی که اراضی ملی را تصرف کرده اند بصورت کیفری خواهد بود.

مشاوره آنلاین با وکیل اثبات مالکیت

نمونه دادخواست ابطال آگهی تشخیص

با سلام

احتراما به موجب قبالجات رسمی و عادی که در شرح ضمائم دادخواست حضورتان تقدیم گردید، اینجانب مالک قطعی میزان ۲۸۲۶۷ متر مربع از اراضی پلاک …… اصلی بخش ….. شهرستان …… موسوم به ……. می باشم که خوانده بدون توجه به فاکتورهای مستثنیات اینجانب ( تبصره ۳ ماده ۲  قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور )  ملی اعلام کرده است.

حال با توجه به اینکه عرصه دارای درختان کهنسال، مثمر و همچنین دارای جوی آب قدیمی و کشاورزی احیاء شده و تحت حیازت قبل از تاریخ  ۱۳۴۱.۱۰.۲۷ توسط خود و ایادی ما قبل قرار گرفته و اراضی فاقد تعاریف مصرح در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور می باشد، تقاضا دارم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب با ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری منتخب در امور منابع طبیعی  نسبت به احقاق حقوق از دست رفته به شرح ستون دادخواست تقدیمی، حکم شایسته صادر و ابلاغ بفرمایید.

نام و نام خانوادگی/ امضا

عباس شفیعی - وکیل پایه یک دادگستری مشهد

وکیل امور اراضی مشهد ( عباس شفیعی )

تیجه گیری

مطالبی که در این مقاله تحت عنوان اثبات مالکیت اراضی ملی بیان کردیم مربوط به اراضی ملی است. و تلاش کردیم نکاتی را بیان کنیم که بتواند مفهوم این اصطلاح را به خوبی به شما عزیزان منتقل کند. حال اگر در این زمینه دچار مشکلی هستید و نیاز به راهنمایی دارید، بهتر است از یک وکیل اثبات مالکیت اراضی در مشهد مشورت گرفته و پیگیری پرونده خود را به ایشان بسپارید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

1 دیدگاه دربارهٔ «اثبات مالکیت اراضی ملی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
نیاز به مشاوره دارید
سلام! برای صحبت در واتساپ لطفا برروی نام وکیل کلیک نمائید.
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915