عباس شفیعی - بهترین وکیل در مشهد - صدور اجراییه چک برگشتی

صدور اجراییه چک برگشتی

اگر چکی در دست دارید که از تاریخ وصول آن گذشته و وجه مربوطه پرداخت نشده است، می تواند به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت چک را دریافت کنید. سپس از طرق مختلف برای اجرا گذاشتن چک اقدام کرده و وجه آن را مطالبه نمایید. اما در ادامه مطلب با عباس شفیعی بهترین وکیل حقوقی مشهد همراه شوید تا اطلاعات ارزشمندی در زمینه صدور اجراییه چک برگشتی کسب کرده و در زمان نیاز مورد استفاده قرار دهید.

به اجرا گذاشتن چک برگشتی چیست؟

هر زمان چکی بدون اینکه صادر کننده آن نزد بانک اعتبار مالی داشته باشد و اقدام به صدور چک نماید، این چک بلامحل بوده و دارنده آن می تواند با استفاده از روش های مختلفی از جمله کیفری، حقوقی و ثبتی برای دریافت مبلغ چک برگشتی اقدامات قانونی که لازم است را انجام دهد. از این رو در عرف به انجام روش های مذکور برای دریافت وجه چک را به اجرا گذاشتن چک برگشتی می شناسند.

البته روش های ذکر شده هر کدام آثار و پیامدهایی در بر داشته و با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین در ادامه به توضیح بیشتر این موارد خواهیم پرداخت.

وکیل چک برگشتی مشهد

بهترین روش به اجرا گذاشتن چک برگشتی

اجرا گذاشتن چک به شیوه کیفری

شیوه کیفری اولین روش برای طرح شکایت و به اجرا گذاشتن چک بلامحل یا برگشتی است که در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده، دارنده چک می تواند به دادسرا مراجعه کرده و شکواییه ای را تنظیم نماید.

وکیل پایه یک حقوقی مشهد می گوید البته بهتر است بدانید که برای استفاده از روش به اجرا گذاشتن چک از طریق کیفری باید دارنده چک بعد از اینکه حساب چک برگشتی را مسدود کرد، در مهلت معین شده ای که از تاریخ دریافت گواهی عدم تادیه یا گواهی عدم پرداخت از بانک شروع می شود، به مراجع کیفری مراجعه کرده و شکایت خود را تنظیم کند. زیرا در غیر این صورت دیگر امکان انجام اقدامات قانونی به روش کیفری وجود نداشته و نمی توان فرد را به مجازات رساند. با تمام این تفاصیر بهتر است در مورد شرایط مطالبه چک برگشتی به شیوه کیفری هم نکاتی در اختیارتان قرار دهیم. از جمله اینکه:

  • صادر کننده نباید معادل وجه چک را به صورت موجودی نقدی و یا اعتبار بانکی داشته باشد.
  • صادر کننده پس از صدور چک اعتبار ریالی خود را از بانک خارج کرده باشد.
  • صادر کننده بعد از اینکه چک صادر شده، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده باشد.
  • صادر کننده چک را به گونه ای تنظیم کرده باشد که بانک از پرداخت ان خودداری نماید.
  • صادر کننده با علم به بسته بودن حساب خود، اقدام به صدور چک کرده باشد.

در ادامه می خوانید: صدور اجراییه چک برگشتی

نکته: چنانچه صادر کننده چک با وجود یکی از شرایط ذکر شده در بالا موجب برگشت خوردن چک شده باشد، می توان از طریق کیفری اقدامات لازم را انجام داده تا مجازات صدور چک برگشتی در رابطه با وی اعمال شود. این مجازات می تواند حبس و محرومیت از داشتن دسته چک باشد. البته این موضوع مهم را هم بیان کنیم که شکایت کیفری از صادر کننده چک را نمی توان به اجرا گذاشتن چک در مفهوم عام آن دانسته و برای این عمل باید پس از اثبات جرم از شیوه های حقوقی و ثبتی برای مطالبه وجه چک و اجرا گذاشتن آن اقدامات لازم انجام گیرد.

شما همراهان گرامی می تواند از طریق شماره های موجود در سایت  ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱  با عباس شفیعی وکیل چک مشهد در تماس باشید.

وکیل وصول چک مشهد

اجرا گذاشتن چک به شیوه حقوقی

برای انجام اقدامات قانونی در این روش، دارنده چک باید دادخواستی تنظیم نموده و چک برگشتی را به اجرا بگذارد.

در این روش محدودیت زمانی وجود نداشته و دارنده چک هر زمان که بخواهد می تواند چک را به اجرا بگذارد. همچنین می تواند تمام هزینه های انجام شده از این بابت را مانند تمامی خسارت و هزینه‌های دادرسی را از دادگاه تقاضا کند.

در این روش برای دارنده چک این امکان فراهم است تا ضمن دادخواست مطالبه وجه چک، درخواست صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه بخواهد. زیرا از این طریق می توان اموال صادر کننده چک اعم از اموال منقول یا غیر منقول وی را نیز توقیف نمود.

نکته: به دلیل طولانی بودن فرآیند رسیدگی به موضوع اجرا گذاشتن چک در دادگاه ها به شیوه حقوقی در دادسراها، چندان مورد اتفاده قرار نمی گیرند و در شرایطی که امکان شکایت کیفری وجود نداشته باشد، می توان از این روش برای اجرا گذاشتن و مطالبه وجه اقدام نمود.

بهترین وکیل چک مشهد

اجرا گذاشتن چک به شیوه ثبتی

و اما در سومین روش که شیوه ثبتی است، عباس شفیعی وکیل وصول چک مشهد می گوید که طبق قانون چک نوعی سند لازم الاجرا بوده و هر زمان که صادر کننده نتواند به تعهدات خود در مورد پرداخت وجه عمل کند، دارنده بتواند چک را به اجرا گذاشته و مبلغ آن را وصول نماید. اما برای اینکه دارنده بتواند از این طرق اقدامات قانونی را برای وصول وجه چک انجام دهد، در قدم اول می بایست به بانک محال علیه مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت وجه چک را بگیرد. سپس به اداره ثبت رفته و فرم های مورد نیاز در این باره را تکمیل کرده و با ضمیمه کردن کپی مدارک مورد نیاز، تقاضای صدور اجراییه چک برگشتی بنماید.

بعد از گذشت مهلت معینی که عموماً ۱۰ روز بوده و به صادر کننده چک ابلاغ شده، اگر مبلغ چک به دارنده پرداخت نگردد، اموال صادر کننده چک توقیف خواهد شد. بنابراین در این روش نسبت به روش حقوقی مهلت زمان کمتری را برای توقیف اموال سپری خواهید کرد. البته در این روش پرداخت هزینه صدور اجراییه برای چک برگشتی به عهده شخص متقاضی بوده که باید دارنده چک به اداره ثبت بپردازد.

نکته: دارنده چک باید اموالی را به اجرای ثبت معرفی کند که جزو مستنثیات دین صادر کننده چک نبوده و از طرفی هم مراقب باشد که طی این مهلت داده شده به صادر کننده چک. وی اموال خود را به گونه ای که دسترسی به آنها عملاً غیر ممکن است، به دیگران انتقال داده نشود.

وکیل حقوقی مشهد

نمونه شکواییه مطالبه چک بلامحل

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …….
احتراما به وکالت از موکلم به استحضار می رسانم مشتکی عنه یک فقره چک به شماره ……… مورخ ………. از حساب جاری شماره ………. عهده بانک تجارت به مبلغ………. ریال (معادل ……………………….) در وجه موکل صادر نموده است. اما پس از مراجعه به بانک محال علیه چک فوق در تاریخ ………. به جهت فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است. با تقدیم کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت مستندا به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال مشتکی عنه به میزان ………. ریال معادل وجه چک مستدعی است.
همچنین تعقیب کیفری مشتکی عنه و صدور حکم بر محکومیت و مجازات نامبرده مستندا به ماده ۳ قانون صدور چک مستدعی است.

عباس شفیعی بهترین وکیل پایه یک دادگستری مشهد

مشاوره رایگان با وکیل حقوقی مشهد

نتیجه گیری

با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده در بالا می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که در بازار معاملات، چک دادن و چک گرفتن یکی از مراحل پر ریسک معاملات بوده و افراد نمی توانند به طور کامل به یکدیگر اعتماد کنند. اما از زمانی که بانک مرکزی سامانه صیاد را راه اندازی کرده و افراد ملزم به  ثبت چک و انتقال چک از طریق این سامانه هستند. می توان امید داشت که حجم دعاوی مربوط به چک ها کاهشی باشد. اما با تمام این تفاصیر بهتر است. در صورت بروز هرگونه مشکلی در قدم اول با یک وکیل حقوقی خوب مشورت کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

شما همراهان گرامی می تواند از طریق شماره های موجود در سایت ( ۰۹۱۵۲۰۳۲۰۰۲ یا ۰۵۱۳۷۶۷۰۱۸۱ ) با عباس شفیعی بهترین وکیل چک مشهد در تماس بوده و راهنمایی های لازم در این خصوص را دریافت نمایید. همچنین می توانید پیگیری پرونده خود را به این وکیل خبره سپرده و نگرانی های خود را در این خصوص به حداقل ممکن برسانید.

مرکز حقوقی محیا حق توس این افتخار را دارد که در کلیه دعاوی، امور شما را به‌ عهده گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا مشاوره تلفنی : 2002 203 0915